Bestyrelsen i DSPR

Formand (valgt 2014 og 2016)

Lisbet Rosenkrantz Hölmich

Overlæge, dr.med.

Plastikkirurgisk Afdeling

Herlev Hospital


Næstformand (valgt 2014 og 2016)

Jens Ahm Sørensen

Overlæge, ph.d

Odense Universitetshospital


Sekretær (valgt 2015)

Tine M. Engberg Damsgaard

Forskningsansvarlige overlæge, klinisk lektor, PhD

Plastikkirurgisk forskningsenhed Plastikkirurgisk afdeling Z

Aarhus Universitetshospital


Web-ansvarlig (valgt 2014 og 2016)

Jennifer Berg Drejøe

Uddannelsesansvarlig overlæge

Rigshospitalet


Medlem fra praksis (valgt 2012 og 2014 og 2016)

Mette Louise Rostgaard Krag

Speciallæge

Holte Plastikkirurgisk Klinik


Kasserer (valgt 2017)

Christian Lyngsaa Lang

Plastikkirurgisk afdeling

Rigshospitalet