Indkaldelse til Generalforsamling i DSPR lørdag d. 16. juni 2018 på Scandic Hotel, Kbh.

15. april 2018

Kære Kolleger

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling i DSPR lørdag d. 16. juni 2018 kl 13.30 på Scandic hotel, Vester Søgade 6, 1601 København

Som tidligere informeret om afholdes Nordisk kongres i Plastikkirurgi og Nordisk Brandsårsmøde i København d. 13-16. juni 2018 på Scandic hotel i København, hvorfor Generalforsamlingen holdes i forlængelse af denne.

Lisbet Rosenkrantz Hölmich(formand), Jens Ahm Sørensen, Jennifer Berg Drejøe og Mette Krag er på valg. Lisbet og Jens ønsker ikke genvalg. MK har siddet 6 år og kan ikke genvælges.  Jennifer ønsker genvalg. Peter Siemssen bliver opstillet som ny praksisrepræsentant. Udover det har Jørn Bo Thomsen indvilliget i at stille op som formand og Jørgen Hesselfeldt-Nielsen som menigt medlem af bestyrelsen

Således skal 3 bestyrelsesmedlemmer vælges til Generalforsamlingen, den ene formand. Forslag til bestyrelsesmedlemmer (skriftligt) skal være DSPR's sekretær i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Genvalg kan foretages ved håndsoprækning.

Forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside og udsendes elektronisk til medlemmerne mindst 10 dage før afholdelsen. 

Mvh

Bestyrelsen i DSPR

Dansk Selskab for Plastikkirurgi og Rekonstruktion