Foråsmøde DSPR 9. juni 2017 på Panum Inst. Kbh.

25. januar 2017

FORÅRSMØDE DSPR 9. JUNI 2017 på Panum Instituttet, Kbh.

 

Som vanligt afholdes Generalforsamlingen i forlængelse af forårsmødet i år d. 9. juni 2017.Dagsorden til Generalforsamlingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden og udsendt til medlemmerne mindst 10 dage før og forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

 

På forårsmødet fremlægges frie foredrag.

 

Vi har de senere år set et tiltagende mængde af abstracts og vil gerne tilskynde den udvikling samt bidrage til kvaliteten. Som tidligere vil et abstract blive belønnet med en pris for bedste abstract (skal være en uddannelsessøgende). Ligesom sidste år vil vi udvælge 3-5 abstracts ud forinden, der konkurrerer om prisen.

Der er deadline for indsendelse af abstracts d. 7. april 2017

 

Vedr. skabelon; se vejledning på DSPR’s hjemmeside under medlemsindhold/dokumenter/abstracts, skal sendes til jens.sorensen@rsyd.dk