Dagsorden Generalforsamling d. 9. juni 2017 kl 16.25

6. juni 2017

 

 

Hannover Auditoriet, Panum Instituttet.

 

1. Velkommen

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Nye medlemmer

5. Regnskabs aflæggelse og fastsættelses af kontingent

6. Beretning fra diverse udvalg/ tillidsposter (Uddannelsesudvalget, Hovedkursusleder, UEMS/EBOPRAS, ESPRAS, ICOPLAST, DBCG, DMG, DRG)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ida Felbo Paulsen træder ud af bestyrelsen. YPK indstiller kandidat Christian Lang. Tine Engberg Damsgaard er på valg og genopstiller. Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen skal tilsendes sekretær eller formand senest 3 dage før generalforsamlingen

8. Valg til diverse poster (ingen aktuelle)

9. Retningslinier på www.dspr.dk

 

10. Evt