GENERALFORSAMLING I DANSKE PLASTIKKIRURGERS ORGANISATION

13. september 2015

Tid: Fredag den 2. oktober 2015 kl.17.20

 

Sted: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart,

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Beretninger fra nedsatte udvalg
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Aflæggelse af revideret regnskab
  6. Valg til bestyrelsen , alle på valg.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Budget
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt