DSKP inviterer til møde vedr. ALCL og implantattexturering

9. februar 2019

Kære Medlemmer af DSPR & YPK

 

Vi vil gerne invitere til et fagligt inspirerende møde efter arbejde,

Onsdag d. 27. Februar 2019 på Capio CFR Hellerup

 

Emnet er ALCL og implantattexturering

 

 

Overlæge, ph.d. Martin Hutchings, Hæmatologisk Klinik og Fase 1 Enheden, Rigshospitalet, er inviteret til at fortælle om diagnostik, behandling og prognose ved ALCL.

Klinisk forskningslektor, overlæge, dr.med. Lisbet Hölmich, Plastikkirurgisk afdeling Herlev er inviteret til at fortælle om seneste nye om SIA-ALCL, herunder internationale høringer og kliniske anbefalinger.

Sted: Capio CFR Hellerup, Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup, 3. Sal Tid: Onsdag den 27. Februar, Kl. 17- 19 Tilmelding: tfh@capiocfr.dk senest d. 20.2.

Pladserne tildeles efter ”først til mølle princippet”. Vi servere lidt forfriskning og glæder os til at se Jer til en spændende aften.

 

Venlige hilsner

Trine Foged Henriksen & Benedikte Thuesen

DSKP Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi