Forårsmøde og Generalforsamling København 3. juni 2016

30. januar 2016

FORÅRSMØDE DSPR 3. JUNI 2016 på Panum

Som vanligt afholdes Generalforsamlingen i forlængelse af forårsmødet d. 3. juni 2016.

Dagsorden til Generalforsamlingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden og udsendt til medlemmerne mindst 10 dage før og forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

 

På forårsmødet fremlægges frie foredrag.

 

Vi har de senere år set et tiltagende mængde af  abstract og vil gerne tilskynde den udvikling samt bidrage til kvaliteten. Som tidligere vil et abstract blive belønnet med en pris for bedsteabstract (skal være en uddannelsessøgende), men vi vil udvælge 3-5 abstracts ud forinden, der konkurrerer om prisen.

 

Der er deadline for indsendelse af abstracts d. 1. maj.

 

Se vejledning på DSPR’s hjemmeside under medlemsindhold, skal sendes til jens.sorensen@rsyd.dk