DSPR's forårsmøde og Generalforsamling fredag d. 9. juni 2017

13. april 2017

DSPR præsenterer

 

DSPRs Forårsmøde 2017 afholdes 9. juni kl. 09.00-18.00 på Panum Instituttet, Blegdamsvej, København

Efterfølgende middag på Restaurant Viva, Langebrogade Kaj 570, 1411 København K kl. 18.30-2.00.

 

Foreløbigt program:

09.15-10.00 Ankomst morgenmad

10.00-16.00: Frie foredrag samt frokost, Panum Instituttet, Hannover auditoriet

16.00 Bedste foredrag DSPR’s forårsmøde 2017 og Uddeling af YPK’s uddannelsespris

16.30-18.00: Generalforsamling i DSPR

18.00: Bustransport fra Panum Instituttet til Restaurant Viva for de tilmeldte.

18.30-2.00 Middag på Restaurant Viva, Langebrogade Kaj 570, 1411 København

 

Nærmere program for dagen følger på dspr.dk, når abstracts er modtaget og planlagt.

Forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside og udsendes elektronisk til medlemmerne mindst 10 dage før afholdelsen. 

 

Frist for tilmelding: 24. maj.

På link:

www.dspr.safeticket.dk

 

- HUSK at melde dig til bustransport fra Panum til Restaurant Viva ved tilmelding 

Hermed en opfordring til at indmelde sig i DSPR. Mange er ikke klar over at det blot kræver et års ansættelse på en eller 2 plastikkirurgiske afdelinger. 

Man bliver medlem ved at fremsende CV, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til vores sekretær i bestyrelsen tidams@rm.dk