Inspektorordning

9. juni 2023

Bestyrelsen skal indstille nye inspektorer til inspektorordningen for de lægelige uddannelsessteder. 

Der er brug for 2 inspektorer (speciallæger) fra uddannelsesregion Syd samt i alt 3 juniorinspektorer, en fra hver uddannelsesregion.

Interessetilkendegivelse kan sendes til bestyrelsen.

Læs mere om inspektorordningen her:

https://sst.dk/da/viden/Sundhedsvaesen/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Inspektorordning