Dagsorden Generalforsamling fredag d. 10. maj kl 16.30 i Aud 1 på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø

29. april 2019

Kære kolleger

Glæder os til at se Jer til DSPR's generalforsamling 2019

Dagsorden

1. Velkommen 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Nye medlemmer 

5. Regnskabs aflæggelse og fastsættelses af kontingent 

6. Beretning fra diverse udvalg/ tillidsposter

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tine Engberg Damsgaard og Christian Lyngsaa Lang er på valg og modtager genvalg (evt modkandidater må gerne melde sig senest 3 dage før generalforsamlingen)

8. Valg til diverse poster

9. evt

Deadline på tilmelding til mødet og middag 30. april 2019 

https://dspr.safeticket.dk/dsprf19

mvh

Bestyrelsen i DSPR

Dansk Selskab for Plastikkirurgi og Rekonstruktion