DSTH vejledning i forbindelse med COVID-19 (forebyggelse og behandling af tromboser og blødning hos COVID-19 patienter

3. maj 2020

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase har udarbejdet anbefalinger for forebyggelse og behandling af tromboser og blødning hos COVID-19 patienter og har bedt om, at retningslinjen rundsendes til LVS’ medlemsselskaber til venlig orientering.

Den kan ses her:

https://www.dsth.dk/pdf/COVID-19-retningslinje-web.pdf

Retningslinjen opdateres løbende og kan findes på DSTH´s hjemmeside www.dsth.dk.

Det fremgår af retningslinjen, at man kan kontakte tovholder på retningslinjen og sekretær for DSTH Anne-Mette Hvas på annehvas@rm.dk i tilfælde af spørgsmål eller kommentarer.

 

Venlig hilsen

Marie Pinholt Krabbe

Sekretariatschef

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

Kristianiagade 12, 2100 Købehavn Ø

Tlf. 35 44 84 06

Mobil 23 71 33 40