Dagsorden for Generalforsamlingen fredag d. 3. juni 2016 kl 16.20

23. maj 2016

GENERALFORSAMLING

DANSK SELSKAB FOR PLASTIK-OG REKONSTRUKTIONSKIRURGI

3. JUNI 2016 KL 16.20

PANUM INSTITUTTET, HANNOVER AUDITORIUM

KØBENHAVN 

 1. Valg af dirigent

2.Formandens beretning v/ Lisbet Rosenkrantz Hölmich

3.Regnskab v/ Ida Felbo

4. Fastsættelse af kontingent og budget

5. Beretninger fra DSPRs udvalg

6. DRG-udvalg

7. UEMS-EBOPRAS/ ICOPLAST

8. Uddannelsesudvalg

9. Forslag til lovændringer (Forslag fra bestyrelsen samt fra Per Bjerregaard)

10. Valg til formand (Lisbet Rosenkrantz Hölmich er på valg – genopstiller)

11. Valg til bestyrelsen: Mette Krag , Jens Ahm Sørensen, Jennifer Drejøe og er på valg – modtager alle genvalg.

     Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen skal tilsendes sekretær eller formand senest 3 dage før generalforsamlingen

12. Eventuelt