Dagsorden GF

4. maj 2022

Dagsorden generalforsamling DSPR 6. maj 2022

1. Velkommen

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Nye medlemmer

5. Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent

6. Beretning fra diverse udvalg og Tillidsposter

7. Valg af bestyrelsesposter:

a. Nicolaj Duus udtræder af bestyrelsen som yngre repræsentant. YPK indstiller Linnea Bøgeskov Schmidt.

b. Jørn Bo Thomsen udtræder af bestyrelsen og modtager ikke genvalg

c. Christian Lyngsaa Lang udtræder af bestyrelsen og modtager ikke genvalg

d. Vibeke Koudahl er på valg og modtager genvalg

8. Valg til diverse poster

a. Susanne Lambaa udtræder som rep. I dansk fedmekir. Jais O. Berg ønsker at indtræde.

b. Lisbet R. Hölmich udtræder af DBCG . Tine E. Damsgaard ønsker at indtræde.

9. Evt.