DSPR's vejledning vedrørende håndtering af komplikationer i forbindelse med kosmetisk brystimplantation

25. januar 2017

Kære medlemmer af DSPR

Efter et fint samarbejde og mange indput fra alle landets plastikkirurgiske afdelinger, privatpraktiserende plastikkirurger og kosmetisk selskab er denne retningslinie blevet til.

Denne er sendt ud til landets plastikkirurgiske afdeinger mhp. implementering. I Øst kan den tages med i Sundhedsfagligt råd, hvor der også er repræsentanter fra praksis, og det samme er vist gældende i Vest med Specialerådet.

Relevante samarbejdspartnere og primært de henvisende læger (praktiserende læger) vil blive informeret. 

Retningslinjen er sendt til Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen til orientering.

Vi regner med kort at berøre emnet ved Generalforsamlingen.

Mange hilsner Bestyrelsen i DSPR

Se vejledningen her