Dagsorden DSPR Generalforsamling 25-9-20 kl 15-17

14. september 2020

Dagsorden DSPR Generalfrorsamling d. 25-9-20 kl 15-17 på Comwell Middelfart.

Hvis der ønskes virtuel deltagelse i generalforsamling kontaktes sekretær Jørn Bo Thomsen  Jbth@dadlnet.dk  eller kasser Christian Lang dspr.ypk@gmail.com

for link


Dagsorden

1. Velkommen 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Nye medlemmer 

5. Regnskabs aflæggelse og fastsættelses af kontingent 

6. Beretning fra diverse udvalg/ tillidsposter

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Christian Lyngsaa Lang er blevet speciallæge og fortsætter i bestyrelsen som dette. YPK har udpeget Nikolai Duus til opstilling som yngre medlem, er på valg. Vibeke Koudahl er på valg til formand og modtager gerne genvalg. Jennifer Berg Drejøe har været 6 år i bestyrelsen og går af.

Jørn Bo Thomsen og Peter Siemssen er på valg og modtager genvalg

8. Valg til diverse poster

9. Evt