Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

16. maj 2020

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling

fredag d. 5. juni kl. 16, Vejle Sygehus, konferencelokale B140.

På den ekstraordinære generalforsamling ønskes som tidligere varslet på DSPR’s hjemmeside behandling af ændringsforslag til foreningens vedtægter således, at der i en situation som f. eks. COVID-19 kan afholdes generalforsamling på andre tidspunkter end 2. kvartal.

Hvis dette bliver vedtaget kan vi således holde vores reelle generalforsamling i forbindelse med Efterårsmødet 2020

Mvh Bestyrelsen

 

Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

Generalforsamling 15.05.2020 kl. 15, Vejle Sygehus

Referat

Tilstede: Vibeke Koudahl (formand og referent), Tine Damsgaard (næstformand) samt 5 ordinære medlemmer af DSPR.

 

Generalforsamlingen indledes kl. 15 med konstatering af, at kun få medlemmer er fremmødt og forsamlingen ikke er beslutningsdygtig iht. foreningens vedtægter pga. det sparsomme fremmøde.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Med venlig hilsen

 

Vibeke Koudahl