Retningslinje for korrektion af abdomen pendens hos patienter der ikke har haft et massivt vægttab

25. maj 2023

DANSK SELSKAB FOR PLASTIK- OG REKONSTRUKTIONSKIRURGI

                                               NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE

 

National retningslinje for korrektion af abdomen pendens hos patienter der ikke har haft et massivt vægttab.

 

Formål

Teksten har til formål at beskrive den nationale retningslinje for korrektion af abdomen pendens hos patienter, der ikke har haft et massivt vægttab. Derved tilstræbes bedst mulig undersøgelse og behandling af de danske offentligt finansierede patientkategorier. Samtidig skal retningslinjen danne baggrund for at indikationsstilling til kirurgi sker på et ensartet grundlag, og at der undgås et utilsigtet skred i behandlingsindikationer på patienter behandlet i offentligt regi.

 

For patienter med et vægttab over 15 BMI-enheder, henvises til den Faglige visitationsretningslinje for korrektion af hudoverskud efter massivt vægttab udarbejdet af Sundhedsstyrelsen [1].

 

Gennemgang

Der findes ingen studier med evidensbaserede indikationer for abdominalplastik på patienter, der ikke har gennemgået et massivt vægttab. Nedenfor refereres til guidelines der er udarbejdet af ekspertgrupper. Evidensniveauet for indikationer er således evidensniveau 5 og for kontraindikationer evidensniveau 1-5.

 

Hudoverskud på abdomen, som forårsager funktionelle gener, kan opstå efter f.eks.  vægttab, som følge af aldring eller efter graviditet.

 

I den danske visitationsretningslinje efter massivt vægttab [1] beskrives indikationsstilling ud fra subjektive gener og objektive forhold på baggrund af en udarbejdet ”Danish Scale” [2]. I den vejledning er der anført en minimums hud til hud kontakt på 3 cm for at stille indikation for abdominalplastik i offentligt regi.

 

Den svenske nationale retningslinje for patienter med abdomen pendens vedrører både patienter, der har haft et massivt vægttab og patienter, der ikke har haft et massivt vægttab. Den svenske ekspertgruppe anbefaler hud mod hud kontakt på >3 cm før der kan stilles operationsindikation i offentligt regi [3].

 

De norske retningslinjer [4] gælder ligeledes patienter der både har eller ikke har haft et massivt vægttab. De norske retningslinjer anbefaler hud mod hud kontakt på >5 cm.

 

Henvisningskriterier

Der skal foreligge fysiske gener og objektive fund med baggrund i hudoverskud på abdomen.

Der kan ikke henvises udelukkende med baggrund i psykiske årsager eller subjektive gener. Patienten skal som udgangspunkt være fyldt 18 år eller anses for fuldt udvokset. Patientens BMI bør ikke være over 25 og vægten skal have været stabil i 6 måneder ved henvisningstidspunktet. Der udfører ikke behandling på kosmetisk indikation i offentlig regi.

 

 

Henvisningen skal indeholde:

1.     Patientens højde, vægt og aktuelle BMI

2.     Beskrivelse af gener

3.     Komorbiditet

4.     Aktuel medicinsk behandling

5.     Rygestatus

6.     Evt. oplysning om tidspunkt for sidste graviditet

 

Henvisninger der ikke indeholder ovenstående elementer kan afvises.

 

Indikation:

Patienten skal have funktionelle gener og objektive fund i form af et hudoverskud på abdomen på mindst 3 cm med hud-til hud kontakt.

 

Kontraindikationer, listen ikke udtømmende

 

Absolutte

1.     Tobak (patient skal være røgfri minimum 6 uger inden henvisning)  [5-9]

2.     Graviditet (operation tidligst 1 år postpartum) [10]

3.     Planlagt graviditet [10]

4.     Aktiv psykose eller anden sammenlignelig ikke optimalt behandlet psykisk sygdom [8,11]

5.     Urealistiske forventninger til resultat

 

Relative

1.     Anden komorbiditet (for eksempel ASA 3)  [12,13]

2.     Diabetes mellitus (dysreguleret) [14,15]

3.     Kardiovaskulære lidelser [12]

4.     Høj alder ≥65  [16]

5.     Ung alder (< 18 år)

 

6.     Patienter med øget risiko for tromboemboli, eller blødning [3]

7.     Samtidig operation for hernie [15,17-19]

 

Udredning:

Der skal optages fuld journal og objektiv undersøgelse, hvor højde, vægt og BMI dokumenteres.

Den objektive undersøgelse af abdomen skal indeholde beskrivelse af hudoverskud, pinch og eventuel rectus diastase samt vurdering af eventuelle cikatricer og hernier.

 

 

Behandling/operation

Operationen foretages i bedøvelse og med anvendelse af de gængse teknikker.

Der anlægges dræn efter behov.

Der gives tromboseprofylakse og smertestillende behandling efter lokale retningslinjer.

 

Postoperativt

Der er ikke krav til postoperativ ambulant opfølgning, men patienterne kan genhenvises til vurdering ved behov.  

 

Forfattere

Retningslinjen udarbejdet marts 2023 af DSPRs retningslinjeudvalg og læge Erik Gadsbøll, Plastikkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Referencer

[1. ]Sundhedsstyrelsen. Plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab: Faglig visitationsretningslinje. Sundhedsstyrelsen. 2013.

[2. ]Berg JO, Rosenkrantz Hölmich L, Printzlau A. The danish scale for visual rating of massive weight loss body contours. conceptualization and construct. J Plast Surg Hand Surg. 2019;53(4):189-197. doi: 10.1080/2000656X.2019.1581790.

[3. ]Abdiu A, Elander A, Gerdin B, et al. Bukplastik och liknande operationer rapport från expertgruppen för plastikkirurgi. Sveriges Kommuner och Landsting. 2008. https://slf.se/spkf/app/uploads/2019/11/bukplastik-och-liknande-operationer.pdf.

[4. ]Den norske legeforening. Retningslinjer for plastikkirurgi i offentlig regi. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-plastikkirurgisk-forening/fag/retningslinjer/Retningslinjer-for-plastikkirurgi-i-offentlig-regi/#49899.Updated 2017. Accessed 14/12/, 2022.

[5. ]Sorensen LT, Karlsmark T, Gottrup F. Abstinence from smoking reduces incisional wound infection: A randomized controlled trial. Ann Surg. 2003;238(1):1-5. doi: 00000658-200307000-00001 [pii].

[6. ]Sørensen LT. Wound healing and infection in surgery: The pathophysiological impact of smoking, smoking cessation, and nicotine replacement therapy: A systematic review. Ann Surg. 2012;255(6):1069-1079. doi: 10.1097/SLA.0b013e31824f632d [doi].

[7. ]Manassa EH, Hertl CH, Olbrisch RR. Wound healing problems in smokers and nonsmokers after 132 abdominoplasties. Plast Reconstr Surg. 2003;111(6):2082-9. doi: 10.1097/01.PRS.0000057144.62727.C8 [doi].

[8. ]Janis JE, Jefferson RC, Kraft CT. Panniculectomy: Practical pearls and pitfalls. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2020;8(8):e3029. doi: 10.1097/GOX.0000000000003029 [doi].

[9. ]American Society of Plastic Surgeons. Practice parameter for abdominoplasty and
panniculectomy unrelated to obesity or
massive weight loss. . 2007.

[10. ]Michaels J5, Coon D, Rubin JP. Complications in postbariatric body contouring: Strategies for assessment and prevention. Plast Reconstr Surg. 2011;127(3):1352-1357. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182063144 [doi].

[11. ]Hunecke P, Toll M, Mann O, Izbicki JR, Blessmann M, Grupp K. Clinical outcome of patients undergoing abdominoplasty after massive weight loss. Surg Obes Relat Dis. 2019;15(8):1362-1366. doi: S1550-7289(18)31280-2 [pii].

[12. ]Neaman KC, Hansen JE. Analysis of complications from abdominoplasty: A review of 206 cases at a university hospital. Ann Plast Surg. 2007;58(3):292-298. doi: 00000637-200703000-00012 [pii].

[13. ]Gupta V, Winocour J, Rodriguez-Feo C, et al. Safety of aesthetic surgery in the overweight patient: Analysis of 127,961 patients. Aesthet Surg J. 2016;36(6):718-729. https://doi.org/10.1093/asj/sjv268. doi: 10.1093/asj/sjv268.

[14. ]Hensel JM, Lehman JA,Jr, Tantri MP, Parker MG, Wagner DS, Topham NS. An outcomes analysis and satisfaction survey of 199 consecutive abdominoplasties. Ann Plast Surg. 2001;46(4):357-363. doi: 10.1097/00000637-200104000-00001 [doi].

[15. ]Yeslev M, Gupta V, Winocour J, Shack RB, Grotting JC, Higdon KK. Safety of cosmetic procedures in elderly and octogenarian patients. Aesthet Surg J. 2015;35(7):864-873. doi: 10.1093/asj/sjv053 [doi].

[16. ]Zemlyak AY, Colavita PD, El Djouzi S, et al. Comparative study of wound complications: Isolated panniculectomy versus panniculectomy combined with ventral hernia repair. J Surg Res. 2012;177(2):387-391. doi: 10.1016/j.jss.2012.06.029 [doi].

[17. ]Fischer JP, Tuggle CT, Wes AM, Kovach SJ. Concurrent panniculectomy with open ventral hernia repair has added risk versus ventral hernia repair: An analysis of the ACS-NSQIP database. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014;67(5):693-701. doi: S1748-6815(14)00027-8 [pii].

[18. ]Ortega J, Navarro V, Cassinello N, Lledó S. Requirement and postoperative outcomes of abdominal panniculectomy alone or in combination with other procedures in a bariatric surgery unit. Am J Surg. 2010;200(2):235-240. doi: 10.1016/j.amjsurg.2009.07.043 [doi].

 

[1. ]Sundhedsstyrelsen. Plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab: Faglig visitationsretningslinje. Sundhedsstyrelsen. 2013.

[2. ]Berg JO, Rosenkrantz Hölmich L, Printzlau A. The danish scale for visual rating of massive weight loss body contours. conceptualization and construct. J Plast Surg Hand Surg. 2019;53(4):189-197. doi: 10.1080/2000656X.2019.1581790.

[3. ]Abdiu A, Elander A, Gerdin B, et al. Bukplastik och liknande operationer rapport från expertgruppen för plastikkirurgi. Sveriges Kommuner och Landsting. 2008. https://slf.se/spkf/app/uploads/2019/11/bukplastik-och-liknande-operationer.pdf.

[4. ]Den norske legeforening. Retningslinjer for plastikkirurgi i offentlig regi. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-plastikkirurgisk-forening/fag/retningslinjer/Retningslinjer-for-plastikkirurgi-i-offentlig-regi/#49899.Updated 2017. Accessed 14/12/, 2022.

[5. ]Sorensen LT, Karlsmark T, Gottrup F. Abstinence from smoking reduces incisional wound infection: A randomized controlled trial. Ann Surg. 2003;238(1):1-5. doi: 00000658-200307000-00001 [pii].

[6. ]Sørensen LT. Wound healing and infection in surgery: The pathophysiological impact of smoking, smoking cessation, and nicotine replacement therapy: A systematic review. Ann Surg. 2012;255(6):1069-1079. doi: 10.1097/SLA.0b013e31824f632d [doi].

[7. ]Manassa EH, Hertl CH, Olbrisch RR. Wound healing problems in smokers and nonsmokers after 132 abdominoplasties. Plast Reconstr Surg. 2003;111(6):2082-9. doi: 10.1097/01.PRS.0000057144.62727.C8 [doi].

[8. ]Janis JE, Jefferson RC, Kraft CT. Panniculectomy: Practical pearls and pitfalls. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2020;8(8):e3029. doi: 10.1097/GOX.0000000000003029 [doi].

[9. ]Sundhedsstyrelsen. Rygestop før operation. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Rygning-og-operation/Folder_Rygestop-foer-operation_web_Print-selv.ashx?la=da&hash=55137D7482395031BB2C3BF7D68E1B912B93F6F1.Updated 2020. Accessed 20/2/, 2023.

[10. ]American Society of Plastic Surgeons. Practice parameter for abdominoplasty and
panniculectomy unrelated to obesity or
massive weight loss. . 2007.

[11. ]Michaels J5, Coon D, Rubin JP. Complications in postbariatric body contouring: Strategies for assessment and prevention. Plast Reconstr Surg. 2011;127(3):1352-1357. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182063144 [doi].

[12. ]Hunecke P, Toll M, Mann O, Izbicki JR, Blessmann M, Grupp K. Clinical outcome of patients undergoing abdominoplasty after massive weight loss. Surg Obes Relat Dis. 2019;15(8):1362-1366. doi: S1550-7289(18)31280-2 [pii].

[13. ]Neaman KC, Hansen JE. Analysis of complications from abdominoplasty: A review of 206 cases at a university hospital. Ann Plast Surg. 2007;58(3):292-298. doi: 00000637-200703000-00012 [pii].

[14. ]Gupta V, Winocour J, Rodriguez-Feo C, et al. Safety of aesthetic surgery in the overweight patient: Analysis of 127,961 patients. Aesthet Surg J. 2016;36(6):718-729. https://doi.org/10.1093/asj/sjv268. doi: 10.1093/asj/sjv268.

[15. ]Hensel JM, Lehman JA,Jr, Tantri MP, Parker MG, Wagner DS, Topham NS. An outcomes analysis and satisfaction survey of 199 consecutive abdominoplasties. Ann Plast Surg. 2001;46(4):357-363. doi: 10.1097/00000637-200104000-00001 [doi].

[16. ]Yeslev M, Gupta V, Winocour J, Shack RB, Grotting JC, Higdon KK. Safety of cosmetic procedures in elderly and octogenarian patients. Aesthet Surg J. 2015;35(7):864-873. doi: 10.1093/asj/sjv053 [doi].

[17. ]Zemlyak AY, Colavita PD, El Djouzi S, et al. Comparative study of wound complications: Isolated panniculectomy versus panniculectomy combined with ventral hernia repair. J Surg Res. 2012;177(2):387-391. doi: 10.1016/j.jss.2012.06.029 [doi].

[18. ]Fischer JP, Tuggle CT, Wes AM, Kovach SJ. Concurrent panniculectomy with open ventral hernia repair has added risk versus ventral hernia repair: An analysis of the ACS-NSQIP database. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014;67(5):693-701. doi: S1748-6815(14)00027-8 [pii].

[19. ]Ortega J, Navarro V, Cassinello N, Lledó S. Requirement and postoperative outcomes of abdominal panniculectomy alone or in combination with other procedures in a bariatric surgery unit. Am J Surg. 2010;200(2):235-240. doi: 10.1016/j.amjsurg.2009.07.043 [doi].