Generalforsamling Scaplas

9. juni 2018

GENERALFÖRSAMLING - 2018

Nordisk Plastikkirurgisk Förening

 

Scandic Copenhagen, København, Danmark, June 15, 2018 at 5 pm

 

Dagordning

1.    Mötets öppnande

2.    Minnesord över bortgångna medlemmar

3.    Godkännande av kallelse och dagordning

4.    Godkännande av protokoll från föregående möte

5.    Styrelsens verksamhetsberättelse

6.    Skattmästarens berättelse

7.    Revisorernas berättelse

8.    Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

9.    Tid och plats för nästa generalförsamling (Island står i tur)

10.Föreningens stadgar; Förslag till revision av stadgarna*

11.Föreningens årsavgift

12.Val av styrelse och revisorer

13.Nordiska vidareutbildningskurser i plastikkirurgi

14.Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery

15.Övriga frågor