Årligt DPO møde 31. marts 2017

24. januar 2017

Kære Kolleger!

Hermed indkaldes til det årlige møde for DPO - vedhæftet mødeindkaldelse. 

Læs mere her

Bemærk venligst deadline for tilmelding (14. marts 2017) henholdsvis deadline for forslag til dagsorden (21. marts 2017).

Bemærk ligeledes, at I til den første del af mødet - del I (kl. 9-13) - kan medbringe 1-2 personer, som er involveret i akkreditering. Klinikkerne skal selv afholde udgifter i forbindelse med dette! Prisen er 400.- kr. pr. deltager,som ikke er DPO-medlem. Mødet er gratis for DPO-medlemmer.

Såvel tilmelding som forslag til dagsorden skal tilgå næstformand, DPO, Peter A. Siemssen, mail peter@siemssen.in


I bedes alle have sat jer ind i kravene til akkreditering og helst lavet de fleste standarder som kladde, og overveje problemer med dem. Se venligst http://www.ekvis.dk for yderligere oplysninger. Desuden bør I allerede nu foretage audit på jeres journaler, da det skal være gennemført før akkrediteringen jvf. http://www.ekvis.dk/sites/default/files/Auditvejledning%2017-06-16.pdf

 


Til mødets del II (kun for læger) bedes I overveje hvilke ydelser I kunne tænke jer indført eller ændret ved moderniseringen, og hvilke forhold, som det kunne være relevant at forelægge bestyrelsen for FAPS til næste overenskomstforhandling.

Praktiserende speciallæger kan søge om tilskud til kursus/efteruddannelse fra FAPS/FAS - link fremsendes sammen med den endelige dagsorden inden mødedato.

Vi håber at se rigtig mange til en udviklende og hyggelig dag!


på vegne af formand og bestyrelsen i DPO

Erik D. Heidemann
Sekretær DPO
Speciallæge i Plasikkirurgi
Fisketorvet 4-6, 7. sal
5000 Odense C.
mobil 40 21 52 54