DSPR Forårsmøde og Generalforsamling 2024

6. februar 2024

DSPR Forårsmøde afholdes i år den 3. maj på Charlottehaven i København.

På forårsmødet fremlægges frie foredrag, efterfulgt af generalforsamling og middag, ligeledes på Charlottehaven.

Billetter sælges her fra d. 18. februar: www.DSPR.safeticket.dk

 

Foredrag

Abstracts til foredrag sendes til tine.m.engberg.damsgaard@rsyd.dksenest d. 18. marts 2024. Se guidelines for abstract på www.DSPR.dk under fanden "Møder". Der vil blive afholdt to foredragskonkurrencer i hhv. længere foredrag og flashtalks. Besked om optaget foredrag vil blive udsendt d. 2. april 2024.

 

Generalforsamling

DSPRs generalforsamlingen afholdes i forlængelse af mødet på Charlottehaven.

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11. april 2024.

Følgende pladser i bestyrelsen er på valg:

-       Formandsposten (Vibeke Koudahl kan ikke genopstille)

-       Linnea Schmidt (uddannelseslæge), Peter Siemssen (praktiserende speciallæge) og Michael Vestergaard Thomsen. Alle tre er villige til genvalg.

-       Derudover skal to nye poster besættes, hvoraf én skal være overvejende beskæftiget med kosmetisk plastikkirurgi (se vedtægter på www.DSPR.dk under fanen "Organisation").