Indmeldelse i DSPR

15. november 2018

Kære alle

til orientering er fremgangsmåden, når man vil søge om optagelse i DSPR følgende:

1) Log på www.laeger.dk

2) Gå ind på "Min side"

3) Vælg "Dit Medlemskab"

4) Vælg "Videnskabelige selskaber"

5) Søg "DSF plast"

6) Start indmeldelse

Man kan søge optagelse i DSPR, når man har haft et års ansættelse på en eller to plastikkirurgiske afdelinger. Kontingentet er pt. (nov 2018) 600 kr årligt (udover dette er der et kontingent til "Videnskabelige Selskaber")