Besked fra hovedkursuslederen

Opdateringer se scaplas.org

Specialespecifikke kurser for 2016 her

Ny hovedkursusleder Overlæge Tina Tos

Jeg er ny hovedkursusleder efter Peter Siemssen.

Kort efter at du tildeles hoveduddannelse vil du få tilsendt din kursusplan for dine A-kurser.

Der er 4 nordiske kurser per år og vi stiler mod at ligge dem i slutningen af din uddannelse. I din plan vil fremgå hvor og hvornår kurserne afholdes, men de endelige datoer meldes ud fra de enkelte kursusledere i de forskellige lande. Du kan selv holde øje med kursusrækken på www.npkfedu.com

Du vil også blive tildelt mikrokirurgisk kursus, der typisk vil ligge i starten af din hoveduddannelse, men du skal selv tilmelde sig ATLS kurset, der ligger bedst under opholdet på ortopædkirurgisk afd. i common trunk.

Hvis du ikke pga. barsel eller andet kan deltage i et planlagt kursus kan du ikke umiddelbart regne med at få et andet kursus. Du skal derfor hurtigst muligt kontakte undertegnede på mail: Tina.Tos@regionh.dk, når du ved at du får problemer med at deltage i et kursus eller hvis du påtænker at bytte med andre.

Mange hilsner

Overlæge

Hovedkursusleder

Tina Tos

Plastikkirurgisk afd. V

Herlev Hospital

DK 2730