National retningslinje for Gynækomasti

9. april 2024

 

National retningslinje for korrektion af gynækomasti 

 

Formål 

Teksten har til formål at beskrive den nationale retningslinje for kirurgisk korrektion af gynækomasti. Derved tilstræbes bedst mulig undersøgelse og behandling af de danske offentligt finansierede patientkategorier. Samtidig skal retningslinjen danne baggrund for, at indikationsstilling til kirurgi sker på et ensartet grundlag, og at der undgås et utilsigtet skred i behandlingsindikationer for patienter behandlet i offentligt regi. 

 

Gennemgang 

Gynækomasti er defineret som benign proliferation af brystkirtelvæv hos mænd.  

Frekvensen af gynækomasti hos voksne mænd er behæftet med nogen grad af usikkerhed og rapporteres i kliniske studier til at være imellem 32 og 65% [1-2].

Den hyppigste differentialdiagnose til gynækomasti er lipomasti, også kaldet ”pseudogynækomasti”; en tilstand med øget mængde fedtvæv uden udvikling af egentlig kirtelvæv, som oftest ses hos personer med overvægt eller tidligere overvægt [3]. 

Studier (evidensniveau 2 og 3) beskriver, at kirurgisk korrektion af gynækomasti kan have en gavnlig effekt på patienters oplevede livskvalitet [4-9]. 

 

Henvisningskriterier 

Patienter kan henvises til vurdering ved gynækomasti svarende til Tannerstadie 4-5 ved objektiv undersøgelse og varighed af min. 12 mdr.

Patienten skal på tidspunktet for henvisning være udredt, herunder endokrinologisk [10-11].

 

Nogle patienter oplever fysiske symptomer i form af ømhed eller smerter fra brystet, men oftest er symptomerne altovervejende af psykosocial karakter. Der kan ikke henvises alene med baggrund i disse subjektive symptomer. 

 

Patienten skal som udgangspunkt være fyldt 18 år og BMI må ikke være over 25. [12.]

Vægten skal have været stabil i 6 måneder ved henvisningstidspunktet. 

 

 

 

Henvisningen skal indeholde:

·      Beskrivelse og varighed af gener 

o   Varighed min. 12 mdr.

·      Objektiv undersøgelse 

o   Gradering af gynækomasti (Tannerstadie)

o   Patientens højde, vægt og aktuelle BMI

o   BMI £ 25 

o   Vægtstabilitet i min. 6 mdr. 

·      Rygestatus 

o   Krav om røgfrihed i min. 6 uger inden henvisning

·      Evt. misbrug (steroider, hash m.v.) 

o   Krav om ophør i min. 2 år

·      Resultat af endokrinologisk udredning 

 

Indikation 

Patienten skal have gynækomasti svarende til Tannerstadie 4-5 af minimum 12 mdrs. varighed. 

Mange patienter vil rapportere om fysiske og/eller psykosociale symptomer, men hvis ovenstående objektive fund ikke er til stede, findes ikke indikation for plastikkirurgisk korrektion i offentlig regi. 

 

Kontraindikationer 

Absolutte 

·      Tobak (patienten skal være røgfri minimum 6 uger inden henvisning) [13-15]

·      Aktiv psykose eller anden sammenlignelig ikke-optimalt behandlet psykisk sygdom  

·      Urealistiske forventninger til resultatet

Relative 

·      Sygdom, hvor enten sygdom eller behandling disponerer til udvikling af gynækomasti

·      Komorbiditet (eks. ASA 2/3)  

o   Diabetes mellitus [16]

o   Kardiovaskulære lidelser 

o   Patienter med øget risiko for tromboemboli eller blødning

Udredning 

Der skal optages fuld journal og udføres objektiv undersøgelse, hvor højde, vægt og BMI dokumenteres.

Den objektive undersøgelse skal indeholde vurdering af Tannerstadie samt palpation af bryst.

Behandling/operation 

Operationen foretages ved anvendelse af gængse kirurgiske teknikker. 

 

Postoperativt 

Der er ikke krav til postoperativ ambulant opfølgning. Patienter kan genhenvises til vurdering.  

 

Forfattere

Retningslinjen er udarbejdet september 2023 af DSPRs retningslinjeudvalg og læge Ida Bjørnsted Dengsø, Plastikkirurgisk sektion, Vejle Sygehus. 

 

Bilag

 

 Klassifikation af gynækomasti efter Tanner [17]

 

Referencer 

 

[1.] Braunstein G., What Accounts for the Increased Incidence of Gynecomastia Diagnosis in Denmark from 1998–2017?, J Clin Endocrinol Metab. 2020 Oct; 105(10): e3810–e3811. 

 

[2.] G.A. Kanasis, EAA clinical practice guidelines-gynecomastia evaluation and management, Andrology, 2019 Nov;7(6):778-793.. Epub 2019 May 16.

 

[3.] Baumann K., Gynecomastia - Conservative and Surgical Management, Breast Care (Basel). 2018 Dec; 13(6): 419–424. 

 

[4.] Sollie M., Management of gynecomastia-changes in psychological aspects after surgery-a systematic review, Gland surg., 2018, 7(Suppl 1):S70-S76. 

 

[5.] Fagerlund A., et al., Gynecomastia: A systematic review, J Plast Surg Hand Surg.

 2015;49(6):311-8. 

 

[6.]  Prasetyono TOH., et al., Liposuction Assisted Gynecomastia Surgery With Minimal Periareolar Incision: a Systematic Review, Aesthetic Plast Surg 2022 Feb;46(1):123-131. 

 

[7.] Kaseilska-Trojan et al. , Gynecomastia Surgery-Impact on Life Quality: A Prospective Case-Control Study.Ann Plast Surg 2017;78:264-8. 

 

[8.] Brafa A, Campana M, Grimaldi L, et al. Management of gynecomastia: an outcome analysis in a multicentric study.Minerva Chir 2011;66:375-84.

 

[9.] Fricke A, Lehner GM, Stark GB, et al. Long-Term Follow-up of Recurrence and Patient Satisfaction After Surgical Treatment of Gynecomastia. Aesthetic Plast Surg 2017;41:491-8. 10.1007/s00266-017-0827-x

 

[10.] Paulsen J. et al., Gynækomasti, Ugeskrift for Læger, jan. 2018

 

[11.] Dansk Selskab for Endokrinologi, National behandlingsvejledning, Gynækomasti. https://endocrinology.dk/nbv/gonadelidelser/gynaekomasti/

Updated 2022. Accessed 9/6/2023

 

[12.] Gupta V, Winocour J, Rodriguez-Feo C, et al. Safety of aesthetic surgery in the overweight patient: Analysis of 127,961 patients. Aesthet Surg J. 2016;36(6):718-729. https://doi.org/10.1093/asj/sjv268.

[13.] Sundhedsstyrelsen. Rygestop før operation. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Rygning-og-operation/Folder_Rygestop-foer-operation_web_Print-selv.ashx?la=da&hash=55137D7482395031BB2C3BF7D68E1B912B93F6F1. Updated 2020. Accessed 20/2/, 2023.

[14. ]Sorensen LT, Karlsmark T, Gottrup F. Abstinence from smoking reduces incisional wound infection: A randomized controlled trial. Ann Surg. 2003;238(1):1-5. 

[15.] ]Sørensen LT. Wound healing and infection in surgery: The pathophysiological impact of smoking, smoking cessation, and nicotine replacement therapy: A systematic review. Ann Surg. 2012;255(6):1069-1079. 

[16.] Bamba R. et al., Evaluation of Diabetes Mellitus as a Risk Factor for Major Complications in Patients Undergoing Aesthetic Surgery. Aesthet Surg J.  2016 May;36(5):598-608. 

 

 

[17.] Kirurgi, FADL’s forlag, 1. Udgave, s. 1247