Nyhedsoversigt

Efterårsmøde Svendborg 27-28. september 2019
27. juni 2019

Kære alle

Hermed det opdaterede program til Efterårsmødet, 

 

Tilmelding efterårsmødet

Danish Society for Plastic and Reconstructive Surgery

 

www.dspr.dk

 

EFTERÅRSMØDE

 

DSPR

 

27.-28. SEPTEMBER 2019

 

HOTEL SVENDBORG

 

CENTRUMPLADSEN 1

 

5700 SVENDBORG

 

 

 

 

 

Fredag d. 27. september 2019

 

REKONSTRUKTIV KIRURGI

 

10.00-17.30

 

10.00-10.10 Velkomst ved formand for DSPR Vibeke Koudahl

 

 

 

Local flaps in reconstruction of the face and nose

 

 

 

10.10-10.40 Reconstruction of the face with local flaps

 

                                   Grethe Schmidt

 

10.40-11.10 Reconstruction of the nose with local flaps

 

                                   Martin Heje

 

 

 

Transgender surgery

 

11.15-12.00 Transgender Surgery- The Helsinki Perspective

 

                                   Maija Kolehmainen

 

12.00-12.45 Transgender Surgery – The Mount Sinai Perspective

 

                                   Andrew Salzberg

 

12.45 -13.30 Frokost

 

 

 

Breast reconstruction

 

13.30 – 14.00 Two Decades of Experience with ADM-assisted Direct-To-Implant Breast Reconstruction

 

                                   Andrew Salzberg

 

14.00-14.30 Breast Reconstructive Options and Alternatives to Abdominal-based flaps - The Helsinki Perspective

 

                              Sinikka Suominen

 

 

 

Perineal reconstruction

 

14.30-15.15 Reconstruction after Perineal Exenterations – The Helsinki Perspective

 

                              Maija Kohlemainen

 

15.15-15.30 Kaffe/te

 

 

 

Working in Ethiopia

 

15.30-16.00 Plastic Surgery in Ethiopia

 

                              Gudjon Gunnarson

 

 

 

Oplæg ved Yngre Plastikkirurger

 

16.00-16.30 Hvorfor vælger man plastikkirurgi?

 

                                   YPK

 

 

 

Generalforsamling i Danske Plastikkirurgers Organisation

 

16.30-17.30

 

 

 

19.00 middag

 

 

 

 

 

Lørdag d. 28. september 2019

 

ÆSTETISK KIRURGI

 

 

 

9.00 – 9.45 Treatment of Facial Asymmetry and Disproportion 

 

 Speciallæge i plastikkirurgi, ph.d. Jesper Sorensen, Sorensen Clinic, Kensington

 

 

 

 

 

10.00-10.20 Perioral Rejuvenation 

 

Dr Sameira Perren, BDS, MFDs, aesthetic practitioner & MD, PhD Jesper Sorensen, Sorensen Clinic, Kensington

 

 

 

10.30-11.00 Kaffe/te

 

 

 

11.00-11.45 Kosmetisk og Funktionel Rhinoplastk

 

Overlæge Henrik Bredahl Rigshospitalet og Rhinoklinikken

 

 

 

11.45-12.00 Diskussion og afslutning

 

Videnskabeligt program DSPR forårsmøde 10. maj 2019
3. maj 2019

/6c7de4ec-8faf-47a5-b0a8-b7b0574cbe60.png

DANSK SELSKAB FOR PLASTIK-OG REKONSTRUKTIONSKIRURGI´S
FORÅRSMØDE 
10. MAJ 2019
RIGSHOSPITALET
BLEGDAMSVEJ
2100 KØBENHAVN Ø

 

10:00-10:10 Velkomst v/ Formand for DSPR Vibeke Koudahl

 

10:10-10.50 Indledende session Chairman Rikke Holmgaard

Information, inspiration og nye retningslinjer

10:10-10.20 Update om ALCL. Lisbeth R Hölmich

10:20-10:30 Inspiration fra deltagelse i ansættelsessamtaler i England. Martin Heje

 

Nye retningslinjer for behandling af brandskader

10.30-10.40 Nyt samarbejde medfører ændringer i behandlingen af brandskader. Kaveh Borhani-Khomani et al

10.40-10.50 Brandsår.dk - en national vejledning til behandling af brandsår. Elisabeth Lauritzen et al

 

 

10.50- 11.30 Frie foredrag Chairman Lisbet R. Hölmich

Onkologi og sår 

10.50-11.00 Perkutan mesh-ekspansion til rekonstruktion af skalpdefekter. Elisabeth Lauritzen et al.

11.00-11.10 Atypical fibroxanthoma - 10-year review from Danish Regional Centre. Mathilda Svenning et al.

11.10-11.20 Limb Salvage after Isolated Limb Perfusion in Danish Sarcoma Patients. Nanja Gotland et al.

11.20-11.30 Pseudomonas aeruginosa biofilm ændrer værtsrespons i en kronisk sårmodel. Hannah Trøstrup el al

 

11.30-12.00 UDSTILLING + PAUSE

 

12.00-13.10 Frie foredrag  Chairman Jørn Bo Thomsen:  

Innovation og transgender

12.00-12.10 The use of artificial intelligence and machine learning. Carla Kruse et al.

12.10-12.20 Autologous fat grafting as treatment for post-hepetic neuralgia. Martin Sollie et al.

12.20-12.30 3D printing and preoperative virtual surgery planning. Joakim Lindhardt og Birgitte J Kiil

12.30-12.40 Prevalence of persisting pain, sensory disturbances and postoperative complications. Deborah-Leigh Day et al.

12.40-12.50 Kønsmodificerende kirurgi i Danmark. Anders Tolstrup et al.

12.50-13.00 High self-reported satisfaction following mastectomy gender reassignment surgery. Deborah-Leigh Day et al.

13.00-13.10 Gennemgang af "top" operationer. Møller LV et al.

 

13.10-14.00 UDSTILLING + FROKOSTPAUSE

 

14.00-14.30 Foredragskonkurrence  Chairman Jens Ahm Sørensen: 

14.00-14.10 Comparison of patient-related outcome: Circumferential lower body lift vs. lower back lift with autologous gluteal augmentation after massive weight loss. Bu Youn Cho et al

14.10-14.20 Reduktionsplastik og mastopeksi på det tidligere strålebehandlet bryst. Anne Kathrine Lorentzen et. al

14.20-14.30 Donorstedsmorbiditet efter brystrekonstruktion med en LD-lap. Jens Hjermind Højvig et al.

 

14.30-15.40 Frie foredrag Chairman Tine Engberg Damsgaard: 

Brystrekonstruktion

14.30-14.40 Bilateral breast reconstruction by propeller thoracodorsal artery perforator flaps. Mike M. Lorenzen et al.

14.40-14.50 En retrospektiv undersøgelse af porcin deriveret acellulær matrix. Laura Hansen et al.

14.50-15.00 Assessing breast animation deformity following direct to implant breast reconstruction. Diana L. Dyrberg et al.

15.00-15.10 Direct-to-implant breast reconstruction using three different meshes. Juliane Schierbeck et al.

15.10-15.20 Repair surgeries in women treated with either prophylactic or therapeutic mastectomy and immediate breast reconstruction. Josephine Dissing et al.

15.20-15.30 Optimerede patientforløb for patienter efter brystrekonstruktion med en LD-lap. Jens H. Højvig et al.

15.30-15.40 A comparison of seroma formation in immediate breast reconstruction. Signe Steenstrup Jensen et al

 

15.40- 16.10 Flash Talks Chairman Jennifer Berg Drejøe

15.40-15.43 Long term follow-up of a case of animal type melanoma. Erika Wernheden et al.

15.43-15.46 Unusual presentation of spindle cell carcinoma. Erika Wernheden et al.

15.46-15.49 Don't judge a tumor by its biopsy! A case report. Mia Demant et al.

15.49-15.52 Nodulær fasciitis i ansigtet – en case report og gennemgang af litteraturen. Shems Al-Hayder et al.

15.52-15.55 Concurrent sarcoidal granulomas and melanoma micrometastasis in a sentinel node. Hannah Trøstrup et al.

15.55-15.58 Nevus on glans penis mimicking melanoma in at patient with genital lichen sclerosus. Hasan Tekin et al.

15.58-16.10  Online-afstemning om bedste Flash-Talk

 

16.10 Uddeling af prisen for bedste foredrag og bedste Flash Talk på DSPRs Forårsmøde og uddeling af YPKs uddannelsespris

 

16.10-16.30 UDSTILLERE OG PAUSE

 

16.30-17.45 Generalforsamling i Dansk Selskab for Plastik-og Rekonstruktionskirurgi

Se særskilt dagsorden

 

18.00 Busafgang til Restaurant VIVA for tilmeldte

 

18.30 Middag på Restaurant VIVA

 

ICOPLAST Symposium Symposiums on Breast Esthetic, Facial Esthetic, Rhinoplasty and Face Lifts Friday 26 April, 2019
27. marts 2019

Dear National Delegates,

 

Attached is the flyer for the upcoming symposium in Belgium announced in previous ICOBLASTs and on social media. Please distribute to your members.

 

Information can be found on www.ICOPLAST.org

 

Also, the deadline is quickly approaching to RSVP your attendance either in-person or by web to the National Delegates Meeting on 25 April! Please contact us with any questions!

 

We hope to see you there! 

Læs mere her

 

Thank you,

ICOPLAST

Tilmelding åben til DSPR'forårsmøde og Generalforsamling fredag d. 10. maj 2019 Rigshospitalet
9. februar 2019

Kære Kolleger

Forårsmødet og DSPR’s Generalforsamling afholdes i Auditorium 1 på Rigshospitalet fredag d. 10. maj 2019.

Dagsorden til Generalforsamlingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden og udsendt til medlemmerne mindst 10 dage før og forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

På forårsmødet fremlægges frie foredrag.

Vi har de senere år set et tiltagende mængde af abstracts og vil gerne tilskynde den udvikling samt bidrage til kvaliteten. Som tidligere vil et abstract blive belønnet med en pris for bedste abstract (skal være en uddannelsessøgende). 

Der er deadline for indsendelse af abstracts d. 12. april 2019

Deadline på tilmelding til mødet og middag 30. april 2019 Tilmelding

 

Ansøgning om optagelse i DSPR gøres på følgende måde

Man kan søge optagelse i DSPR, når man har haft et års ansættelse på en eller to plastikkirurgiske afdelinger.

1) Log på www.laeger.dk

2) Gå ind på "Min side"

3) Vælg "Dit Medlemskab"

4) Vælg "Videnskabelige selskaber"

5) Søg "DSF plast"

6) Start indmeldelse

 

Skabelon for abstract; se nedenfor

skal sendes til tinedams@rm.dk Besked om det er antaget senest 29. april

Abstractet må højst fylde 300 ord (ekskl. forfattere, institution og titel).

Brug skriftstørrelse 12 til tekst og det hele må højst fylde en side.

Må være på dansk eller engelsk. Gem som et Word dokument og send til

tinedams@rm.dk

Forfattere: streg under den der holder fordraget

Institution arbejdet udgår fra:

Titel:

Formål/Baggrund:

Materiale og metode:

Resultater:

Diskussion/Konklusion

Med venlig hilsen
Bestyrelsen DSPR

Orientering om brystimplantat-associeret Anaplastic Large Cell Lymphoma
28. november 2018

Der er mediefokus på heldbredskadelige implanter i disse dage. En stor international gruppe af journalister IECA har fokus på, at mange implantater af forskellig slags kan have uhensigtsmæssige virkninger, og at reguleringen af disses anvendelse ikke er tilstrækkelig. I den sammenhæng omtales Anaplastisk Large Cell Lymphoma (ALCL) samt risiko for automimmunsygdomme, Autouimmune Syndrome Induced by Adjuvants (ASIA) eller Breast Implant Illness.

Vi opfordrer i DSPR til, at man præoperativt informerer sine patienter, mundtligt og skriftligt, om risiko for BIA-ALCL, og efter bedste evne lægger evidensen frem (se nedenstående) og dermed hjælper patienten med at træffe et informeret valg.

Den franske sundhedsstyrelse ANSM har 26.11.2018 meldt ud, at man nu indkalder til høring om ALCL, som skal foregå primo februar. Indtil da anbefales, at man primært anvender glatte brystimplantater. De franske plastikkirurgiske organisationer har ligeledes meldt ud, at man anbefaler, at der ikke længere anvendes Allergan Biocell implantater, fordi disse har den største forekomst af ALCL. 

De øvrige landes sundhedsmyndigheder har netop haft et møde, og de finder ikke, at der er tilstrækkelig evidens aktuelt for at anbefale en ændring af praksis vedr. anvendelse af brystimplantater. Der forventes at komme opdateret information på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside i morgen. På verdensplan er godt 600 tilfælde af ALCL nu kendt, hvor 16 patienter er døde. Vi har i Danmark indtil nu haft 7 tilfælde af ALCL; de fleste i tidligt stadie.

Der er stadig meget få kendte tilfælde af BIA-ALCL, når man tager i betragtning, at der foreligger skøn over, at op mod 30 mill. kvinder på verdensplan har teksturerede implantater. (Sieber and Adams, Aesth Surg J 2017, Vol 37(8) 887–891). 

BIA-ALCL viser sig i 2/3 af tilfældene som vedvarende seromdannelse og i 1/3 af tilfældene som en palpabel masse ved brystet eller i tilstødende lymfeknuderegion. Diagnosen stilles cytologisk eller histologisk, og behandlingerne er primært radikal kirurgi med fjernelse af bindevævskapsel og implantat in toto. Patienten skal samtidig stages hæmatologisk med PET-CT skanning og knoglemarvsbiopsi. Når diagnosen er bekræftet eller ved kraftig mistanke om BIA-ALCL opfordres til henvisning til en plastikkirurgisk afdeling. 

I DSPR’s bestyrelse har vi diskuteret situationen. Der er tiltagende evidens for, at ALCL er associeret med teksturerede implantater. Der er internationalt rapporteret om få tilfælde med glatte implantater, men disse patienter har tilsyneladende også haft teksturerede implantater tidligere i deres forløb. Data fra det amerikanske Profile Register underbygger dette.  Det ser også ud til, at de såkaldt makroteksturerede implantater (implantater med højst overfladeareal) har større forekomst af ALCL end implantater med lavere teksturering. 

Således har man i en australsk artikel udregnet forekomst af ALCL baseret på salgstal, hvor man finder en livstidsrisiko på 1: 3.800 med Allergan Biocell implantater, mens risikoen for Mentors Siltex implantater i Australien er udregnet til 1: 66.000.  (Loch-Wilkinson et al., Plast. Reconstr. Surg. 140: 645, 2017.). Det skal dog anføres, at disse tal har vide konfidensintervaller, eller med andre ord, tallene er temmelig usikre.  Et hollandsk studie fandt tilsvarende øget risiko ved makroteksturerede implantater, og fandt en absolut risiko for BIA-ALCL på 1 per 35.000 ved 50 års alderen, 1 per 12.000 ved 70 år og 1 pr 7.000 ved 75 år. Mekanismen for udvikling af dette sjældne T-celle lymfom kendes endnu ikke, men der spekuleres i både genetisk prædisposition og interaktion med biofilm, som de teksturerede implantater har meget større risiko for end de glatte implantater (de boer, et al. JAMA oncology.2017.4510; Published online January 4, 2018).

Vedrørende mistanke om autoimmunsygdomme udløst af brystimplantater er evidensen usikker. Den hidtil største undersøgelse, en stor metaanalyse initieret af FDA og den amerikanske Plastic Surgery Foundation fra 2016 fandt signifikant øget forekomst af reumatoid artritis, mb. Sjøgren og mb. Raynaud hos brystimplanterede kvinder sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Men de inkluderede studier manglede justering for confoundere, og konklusionerne er derfor stadig usikre. (Balk et al. 2016, Ann Intern Med. 2016;164:164-175.) 

Der arbejdes i det internationale ICOBRA regi på at registrere forekomst af sådanne symptomer, samt om eksplantation foregår på den indikation. 

Også vedrørende potentielle systemiske effekter af brystimplantation kan det være klogt at informere patienterne om, at dette fortsat debatteres; der foreligger rigtig mange store undersøgelser, som ikke har kunnet påvise sådanne sammenhænge, men nogle – herunder også læger – mistænker fortsat, at der kan være en sammenhæng. 

DSPR bakker op om det internationale bryst register samarbejde og ICOBRA’s udmelding om problemstillingen (vedhæftet). 

Såfremt man har spørgsmål til noget af ovenstående eller har en aktuel klinisk problemstilling, som man ønsker at drøfte, kan man rette henvendeles til

 

Klinisk forskningslektor, overlæge, dr.med. 

 

Lisbet Rosenkrantz Hølmich 

Plastikkirurgisk afd.

Herlev Hospital

Email : Lisbet.rosenkrantz.hoelmich@regionh.dk eller arb. telefon 38681243.

 

Bestyrelsen vil også meget gerne have medlemmernes input til situationen. Kontaktdata findes på hjemmesiden. 

Info fra ICOBRA  Læs mere her

Indmeldelse i DSPR
15. november 2018

Kære alle

til orientering er fremgangsmåden, når man vil søge om optagelse i DSPR følgende:

1) Log på www.laeger.dk

2) Gå ind på "Min side"

3) Vælg "Dit Medlemskab"

4) Vælg "Videnskabelige selskaber"

5) Søg "DSF plast"

6) Start indmeldelse

Man kan søge optagelse i DSPR, når man har haft et års ansættelse på en eller to plastikkirurgiske afdelinger. Kontingentet er pt. (nov 2018) 600 kr årligt (udover dette er der et kontingent til "Videnskabelige Selskaber")

 

DSPR Efterårsmøde Hindsgavl slot 29-30. september 2018-endeligt program!
22. august 2018

Kære kolleger

 

Hermed endeligt program til Efterårsmøde på Hindsgavl slot. I år bliver emnet om fredagen Uddannelse og Fastholdelse og lørdagsprogrammet arrangeres som tidligere af Æstetisk selskab. 

Nedenfor endelige program samt link til tilmelding. Vær opmærksom på at man skal melde sig separat til hver dag og tilvalg i form af middag og hotelværelse kommer frem i forbindelse med tilmelding. 

Vel mødt til fagligt udbytte og hyggeligt samvær! 

Mvh Bestyrelsen i DSPR

Tilmelding

  

DSPRs ÅRSMØDE

28.-29. SEPTEMBER 2018

HINDSGAVL SLOT, MIDDELFART

 

 

FREDAG D. 28. SEPTEMBER 2018

 

TEMA – UDDANNELSE OG FASTHOLDELSE

 

9.30-10.30                    ANKOMST OG UDSTILLING

 

10.30-12.30                  1. SESSION

 

Chairman Tine Engberg Damsgaard

 

                  10.30-10.45                  Velkomst ved DSPRs formand Vibeke Koudahl

 

10.45-11.45                  Hvordan bliver man Danmarks bedste uddannelsesafdeling v/ Uddannelsesansvarlig overlæge Michael Due Nielsen, Anæstesiologisk afdeling, OUH

 

11.45-12.15                  UDSTILLING

 

12.15-12.30                  Europæisk plastikkirurg – hvor langt er vi fra kravene?UEMS/EBOPRAS – ESPRAS v/ Lisbeth Rosenkrantz-Hölmich

 

12.30-12.45                  Uddannelsessurvey v/Rami M.Ibrahim

 

                 

 

12.45-13.45                  FROKOST + UDSTILLING

 

13.45-16.30                  2. SESSION

 

Chairman Jørgen Hesselfeldt-Nielsen

 

13.45-14.45                  Hvordan optimerer vi den postgraduate kliniske uddannelse

 

                  Uddannelsesansvarlige overlæger/UKYL og specialets postgraduate kliniske lektorer

 

 Martin Heje, Aarhus Universitetshospital

 

 Jennifer Berg Drejø, Rigshospitalet

 

 Camilla Bille, Odense Universitetshospital

 

 Jørgen Hesselfelt, Sjællands Universitetshospital

 

 Camilla Asklund, Herlev Hospital

 

 Mette Wancher Kjærskov, Sygehus Lillebælt Vejle

 

                                    Tine Engberg Damsgaard, Aarhus Universitetshospital

 

                                    Thomas Lindskow, Aalborg Universitetshospital                    

 

14.45-15.15                   UDSTILLING OG KAFFE

 

15.15-16.15                   3 Flashtalks på 5 min hver med temaet “Hvorfor blev jeg?”. Jens Ahm Sørensen, Martin Heje, Lisbet Rosenkrantz-Hölmich

 

                                    2 flashtalks på hver 5 min med temaet ”Hvorfor gik jeg?” Stig-Frederik Kølle, Louise Vennegaard

 

”Debat” mellem ”privat og offentlig” –v/de 5 flash-talk-holdere og Klinikchef Michael Vestergaard, Rigshospitalet, Ledende overlæge Line Bro Breiting, Herlev Hospital og Steen Matzen, ledende overlæge Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 

16.15-16.30                   Plastikkirurgisk operationsliste v/Magnus Obinah

 

16.30-17.15                  GENERALFORSAMLING DPO

 

18.30                            MIDDAG

 

 

 

LØRDAG D. 29. SEPTEMBER 2018

 

9.00-12.15                   

 

9.00-10.00 Hybrid breasts Marco Sforzas

 

 

 

10.15-10.30 DISKUSSION

 

 

 

10.30-11.00 KAFFE OG UDSTILLING

 

 

 

11.00-12.00 Clinical aspects of lipoinjection in breast, butt and face

 

Trine F Henriksen

 

12.00-12.15 DISKUSSION

 

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling i DSPR lørdag d. 16. juni 2018 på Scandic Hotel, Kbh.
15. april 2018

Kære Kolleger

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling i DSPR lørdag d. 16. juni 2018 kl 13.30 på Scandic hotel, Vester Søgade 6, 1601 København

Som tidligere informeret om afholdes Nordisk kongres i Plastikkirurgi og Nordisk Brandsårsmøde i København d. 13-16. juni 2018 på Scandic hotel i København, hvorfor Generalforsamlingen holdes i forlængelse af denne.

Lisbet Rosenkrantz Hölmich(formand), Jens Ahm Sørensen, Jennifer Berg Drejøe og Mette Krag er på valg. Lisbet og Jens ønsker ikke genvalg. MK har siddet 6 år og kan ikke genvælges.  Jennifer ønsker genvalg. Peter Siemssen bliver opstillet som ny praksisrepræsentant. Udover det har Jørn Bo Thomsen indvilliget i at stille op som formand og Jørgen Hesselfeldt-Nielsen som menigt medlem af bestyrelsen

Således skal 3 bestyrelsesmedlemmer vælges til Generalforsamlingen, den ene formand. Forslag til bestyrelsesmedlemmer (skriftligt) skal være DSPR's sekretær i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Genvalg kan foretages ved håndsoprækning.

Forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside og udsendes elektronisk til medlemmerne mindst 10 dage før afholdelsen. 

Mvh

Bestyrelsen i DSPR

Dansk Selskab for Plastikkirurgi og Rekonstruktion

Registration open for The 37 Congress of the Scandinavian Association of Plastic Surgeons -The 16th Nordic Burn Meeting -The 9th Nordic Congress of Nurses in Plastic Surgery
17. januar 2018

Dear colleageus

It is our great pleasure to announce that registration is open for the next Nordic Congress in Copenhagen at Scandic Hotel June,   13-16 2018.

The congress will bring together researchers and clinicians and cover many aspects of plastic surgery, with the first day specifically dedicated to burns.

The program is coming together and we already have a long list of esteemed confirmed speakers confirmed and the website will be continuously updated.

It is possible to participate only one day, Wednesday (incl. dinner at Tivoli Gardens at Wednesday) if one’s sole interest is on burns or to participate all 4 days where almost all aspects of plastic surgery and reconstruction will be covered (incl. dinner at Tivoli Gardens, reception on Thursday and Galla dinner on Friday).

It is a great opportunity to share research and developments, and we will encourage all clinics and departments to submit abstracts and prioritize the Congress, encouraging both doctors, nurses and affiliated professionals to participate and exchange knowledge.

Please follow the updates on program, lecturers etc. on our website.

Abstract deadline is February 25, 2018

Early bird registration is before March 13, 2018
www.nordicplasticandburns2018.com

On behalf of the organising group,

Congress President

Jennifer Berg Drejøe

Consultant Plastic Surgeon

Head of Education

Department of Plastic Surgery and Burns Treatment

Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Denmark

Head of Scientific committee

Lisbet Rosenkrantz Hølmich

Associate Professor,, Doctor of Medical Science

Consultant Plastic Surgeon

Department of Plastic Surgery

Copenhagen University Hospital Herlev

Denmark

 

 

Topics to be addressed: Acute burn treatment and sequelae-Esthetic plastic Surgery -Transgender-Breast reconstruction-Congenital malformations; Craniofascial incl. cleft lip/palate-Microtia-Trauma and oncological microsurgery-Melanoma and non-Melanoma skincancer-Lymphatic reconstruction- Research, Training and Technology

 

Nordisk kongres og Nordic Burn Meeting i København 13.-16. juni 2018
30. oktober 2017
The 37th Congress of the Scandinavian Association of Plastic Surgeons
 
The 16th Nordic Burn Meeting
 
The 9th Nordic Congress of Nurses in Plastic Surgery
 

For the second time we include the biannual burn meeting in the Scandinavian Association of Plastic Surgeons and Nordic Congress of Nurses in Plastic Surgery, and expect to cover all areas of Plastic Surgery.

We are a specialty with great variety in procedures, patient category and daily routines, however as plastic surgeons we share the same training and same approach to problems. We reconstruct by shaping and moving tissue.

The Nordic countries share a common history and culture and our training program is similar.

We wish to strengthen this bond and make a congress that is both on the highest international level, but also with a Nordic focus and possibility to share experience and challenges.

Besides from covering the many areas and contemporary topics of plastic and reconstructive surgery we would like to bring focus on the management of scars, prevention, treatment and evaluation of scars. This is an unavoidable part of our challenge as plastic surgeons.

The programme will appeal to both trainees and specialists.

The congress will be held in the capital of Denmark, Copenhagen. We look forward to show you Copenhagen from it’s best with a great social programme and a spectacular Gala Dinner.

DSPR program efterårsmødet 29-30. september 2017, Hotel Nyborg Strand
26. juli 2017

Annual Meeting in

Danish Society for Plastic and Reconstructive Surgery

 

Hotel Nyborg Strand 29.-30. Sept. 2017 

http://www.enkelbillet.dk/enkelbillet/FileLibrary/Files/0e/0e715539e34548d5aab3ddca4706c434.png

 

 

 

Head and Neck

 

 

 

Program

 

Friday September 29th

 

11.00 – 12.00: Registration and sandwiches

 

12.00 – 12.20 Anita Gothelf, Afdelingslæge, ph.d. onkologisk afd, Rigshospitalet. Onkologisk strålebehandling af non-melanom hudcancer

12.20 – 12.30 Discussion

 

12.30 – 12.50  Lotte Engell-Nørregård, Afdelingslæge, ph.d. onkologisk afd, Herlev Hospital. Vismodegib, medicinsk behandling af Basalcellecarcinom.

 

12.50-13.00 Discussion

 

13.00-13.30   Merete Hædersdal, MD, PhD, DMSc. Professor, Consultant in dermatology.  Nyeste dermatologiske behandlinger af non-melanom hudcancer med lys og laser til field cancerization

 

13.30-13.35 Discussion

 

13.35–14.20 Consultant Plastic Surgeon Omar Ahmed, Newcastle. Surgical treatment and reconstruction of skin cancer of the head and neck

 

14.20 – 14.25 Discussion

 

14.25 – 15.10 Consultant Plastic Surgeon Maniram Ragbir, Newcastle. Head and neck sarcoma

 

15.10 – 15.15 Discussion

 

15.15 -15.55 Coffee Break

 

15.55 –16.30 Consultant Plastic Surgeon Mette Wolthers, phd. Microvascular reconstruction of facial palsy.

 

16.30 -16.35 Discussion

 

16.35 – 17.10 Consultant Plastic Surgeon Omar Ahmed, Newcastle. Lengthening temporalis myoplasty for facial reanimation: how I do it, and what I have learned

 

17.10 – 17.15 Discussion

 

17.15 – 17.25 Break

 

17.25 – 18.20 General Assembly DPO and YPK (Danish)

 

19.00 – Dinner

 

 

Saturday September 30th

09.00-09.45 Professor, Jens Ahm Sørensen, Department of Plastic Surgery. Odense University Hospital. Oral Cancer.

09.45 -09.50 Discussion

09.50-10.25 Consultant Plastic Surgeon Maniram Ragbir, Newcastle. Mandibular and maxillary reconstruction

10.25-10.30 Discussion

10.30-11.00 Professor, Matthew Hanasono, M.D. Department of Plastic Surgery.The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Reconstruction of the Midface and Orbit

11.00-11.05 Discussion

11.05-11.30 Coffee

11.30-12.00  Professor, Matthew Hanasono, M.D. Department of Plastic Surgery.The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Innovation and Problem Solving in Head and Neck Reconstruction

Questions and closure

 

Videnskabeligt program til DSPR forårsmøde 9. juni 2017
20. maj 2017

 

DSPR forårsmøde fredag d. 9. juni 2017

Hannover Auditoriet, Panum Instituttet

09:15-10:00 Ankomst, morgenmad

10:00 Velkomst

10:00-11:50 Frie foredrag. Moderator: Overlæge, Ph.d. Tine E. Damsgaard

10.00-10.10  Slaven Boljanovic og Mary Knudsen. Tessier 4 ansigtsspalte – en case report.

10.10-10.20  Elin Albertsdottir , Reem Dina Jarjis , Lone Jørgensen og Lene Birk-Sørensen

Øges antallet af hæmatomer under hud-transplantater, hvis man ikke pauserer med blodfortyndende behandling præoperativt?

10.20-10.30  Jørn Bo Thomsen, Camilla Bille, Peter Wamberg, Gudjon Leifur Gunnarsson

Targeted Two Staged Risk Reducing Mastopexi/Reduction and Straight to Implant NSM

 10.30-10.40  Cecilie Balslev Willert, Lisbet Rosenkrantz Hölmich Breast-Q spørgeskemaet - et pilotstudie på rekonstruktionspatienter

 10.40-10.50  Louise Bjerregaard, Jacob Juel , Lene Birk-Sørensen. Single centre experience with immediate implant-based breast reconstruction. A retrospective study from 2011 to 2016

 10.50-11.00  Jakob Felbo1, Jais Oliver Berg1, Mikkel Mieritz2, Niels Kroman3, Niels Jørgensen2 Gynækomasti – nye anbefalinger til udredning og behandling

 11.00-11.10 Rami Mossad Ibrahim (1), Gudjon Gunnarson(2), Javed Akram(1), Jens Ahm Sørensen(1), Jørn Bo Thomsen(1) Color Doppler ultrasonography targeted reconstruction using propeller flaps

 11.10-11.20  Caspar Krammer, Jesper Næsted, Troels Tei

Applications and results with perforator based flaps

11.20-11.30 Mike Mikkelsen Lorenzen, Lotte Poulsen, Signe Poulsen, Jens Ahm Sørensen, Kirsten K. Roessler

Psychological aspects of body contouring surgery: A qualitative study.

 11.30-11.40 Hoda Khorasani, Slaven Boljanovic, Mary Knudsen, Linda P. Jakobsen

Surgical treatment of 5 different cases of the Tessier 7 cleft - a case series

 

11.40-11.50 Jørgen Hesselfeldt & Anders Klit. Needs assessment on simulation in Plastic Surgery. præsentation af et nationalt projekt

 11.50-12.20 Pause

 12.20-13.30 Frie foredrag.

Moderator: Professor, overlæge, dr.med. Krzysztof Tadeusz Drzewiecki 

Konkurrence

12.20-12.30 Martin Sollie1, Camilla Bille1 Smoking and disease-specific mortality in women diagnosed with breast cancer – a systematic review with meta-analysis based on 400.944 breast cancer cases.

12.30-12.40 Sidsel Arnspang, David Gaist, Sigrun Schmidt, Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Søren Friis and Anton Pottegård. Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer

12.40-12.50  Mads G Jørgensen, Navid M Toyserkani, Jens A Sørensen. Surgical-site Infection Following Lymph Node Surgery in Malignant Melanoma Patients Suggests Increased Susceptibility to Lymphedema: A Retrospective Cohort Study

 12.50-13.00  Caroline A. Gjørup, Helle W. Hendel, Kristoffer Drzewiecki, Karin Dahlstrøm, Tobias W. Klausen, Mogens Grønvold, Lisbet R. Hölmich.  Melanoma-related limb lymphoedema

13.00-13.10 Jens Hoejvig, Signe S. Thorup, Niels Kroman, Kenneth G. Andersen, Christian BondeThe impact of autologous breast reconstruction on pain, lymphedema, AoDL, anxiety and depression

 13.10-13.20  Lotte Poulsen, Anne Klassen, Michael Rose, Kirsten K. Roessler, Claus Bogh Juhl, René Klinkby Støving, Jens Ahm Sørensen. Patient-Reported Outcomes in Weight Loss and Body Contouring Surgery: A Cross-sectional Analysis using the BODY-Q

 13.20 -13.30 Navid M. Toyserkani, Svend Hvidsten, Siavosh Tabatabaeifar, Jane A. Simonsen, Poul F. Høilund-Carlsen, Jens A. Sørensen. Tc-99m-human serum albumin transit time as a measure of arm breast cancer-related lymphedema

13.30-14.30 Frokost og postersession samt pause

14.00 – 14.18 Posters:Moderator Overlæge Jennifer Berg Drejøe

 14.00-14.02 Kasper von Rosen

Behandling af kongenitte melanocytære nævi – 2 cases.

 14.02-14.04 Hans Henrik Møller Nielsen

Plastikkirurgisk nødhjælpsmission til Nepal med Interplast

  14.04-14.06 Sidsel Arnspang, Sigrun Schmidt, Siri Klausen, Anton Pottegaard,Søren Friis, Lisbet Rosenkrantz Hölmich and David Gaist.

Validity of skin melanoma diagnoses in the Danish Cancer Registry and the Danish Melanoma Database

 14.06-14.08 Joachim Mikkelsen, Anne Lene Hagen Wagenblast, Nille Behrendt, Jørgen Lock-Andersen

Melanoma in situ with in-transit metastases

 14.08-14.10 Michael Josiassen & Grethe Schmidt

Kirurgisk behandling af børn med symptomgivende lymfadenitis på halsen muligvis forårsaget af atypiske mykobakterier

 14.10-14.12 Jacob Juel, Ellen Jensen, Lene Birk-Sørensen.

Iatrogenic mycobacterial infection during medical tourism

 14.12-14.14 Cecilie Balslev Willert, Rikke Bredgaard

Iatrogenic pneumothorax as a rare complication to delayed breast reconstruction with tissue expander- a case report

 14.14-14.16 Simon Skovsted Yde, Mette Eline Brunbjerg & Tine Engberg Damsgaard

National retningslinje for tromboseprofylakse til plastikkirurgiske patienter.

14.16-14.18 Kristina Rokkones Asdahl, Lisbeth Rune Schultz, Anna Aaby.

Hvordan klæder vi yngre læger på til at lede fremtidens sundhedsvæsen?

Yngre læger i organisatorisk innovation på Aarhus Universitetshospital.

 14.30-15.45 Frie foredrag. Moderator: Overlæge, dr. med. Lisbet Rosenkrantz Hölmich

14.30-14.40  Holm J, Babenkok S, Kjerkegard UK, Koudahl , Stolle LB. Frozen section in surgical treatment of non-melanoma skin cancer

 14.40-14.50  Lea Juul Nielsen, Kersti Brosbøl Engelund Friis, Lotte Themstrup, Gregor Jemec, Jørgen Lock Andersen. Forbedret afgrænsning af basalcellekarcinomer forud for kirurgi med Dynamic Optical Coherence Tomography (D-OCT)

 14.50-15.00  M. Krause, A-M. Andersson, N.E. Skakkebaek, K.T. Drzewiecki.

A new perspective on sunscreens as a prevention of MM.

 15.00-15.10 Filip Rangatchew, Jens Knudsen, Michael V. Thomsen, Krzysztof T. Drzewiecki  Surgical treatment of disabling conditions caused by anogenital lichen sclerosus in women: An account of surgical procedures and results, including patient satisfaction, benefits, and improvements in health-related quality of life

 15.10-15.20 Madeline T. Kudibal, M. Herly, R. Holmgaard. Danish burn victims compared to burn victims in other northern European countries. A 5-year retrospective study.

 15.20-15.30 Carolina Maria Helena Hilton, Lisbet Rosenkrantz Hölmich

Full- or Split-Thickness Skin Transplant in Scalp Surgery?

- A retrospective cohort study

 15.30-15.40 Christian Bonde & Michael Josiassen   Predatoriske publikationer: Når ”open access” bliver for åbent

 15.40-15.50  Lena Carstensen  Dermal sling” i stedet for ADM/mesh ved rekonstruktiv og kosmetisk brystkirurgi

 15.50-16.00 Pause

16.00   Bedste foredrag DSPR’s forårsmøde 2017 og Uddeling af YPK’s uddannelsespris og

16.25-17.45  Generalforsamling

18.00 Bustransport til Restaurant Viva for tilmeldte

18.30 Middag på Viva

DSPR's forårsmøde og Generalforsamling fredag d. 9. juni 2017
13. april 2017

DSPR præsenterer

 

DSPRs Forårsmøde 2017 afholdes 9. juni kl. 09.00-18.00 på Panum Instituttet, Blegdamsvej, København

Efterfølgende middag på Restaurant Viva, Langebrogade Kaj 570, 1411 København K kl. 18.30-2.00.

 

Foreløbigt program:

09.15-10.00 Ankomst morgenmad

10.00-16.00: Frie foredrag samt frokost, Panum Instituttet, Hannover auditoriet

16.00 Bedste foredrag DSPR’s forårsmøde 2017 og Uddeling af YPK’s uddannelsespris

16.30-18.00: Generalforsamling i DSPR

18.00: Bustransport fra Panum Instituttet til Restaurant Viva for de tilmeldte.

18.30-2.00 Middag på Restaurant Viva, Langebrogade Kaj 570, 1411 København

 

Nærmere program for dagen følger på dspr.dk, når abstracts er modtaget og planlagt.

Forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside og udsendes elektronisk til medlemmerne mindst 10 dage før afholdelsen. 

 

Frist for tilmelding: 24. maj.

På link:

www.dspr.safeticket.dk

 

- HUSK at melde dig til bustransport fra Panum til Restaurant Viva ved tilmelding 

Hermed en opfordring til at indmelde sig i DSPR. Mange er ikke klar over at det blot kræver et års ansættelse på en eller 2 plastikkirurgiske afdelinger. 

Man bliver medlem ved at fremsende CV, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til vores sekretær i bestyrelsen tidams@rm.dk

SKABELON FOR ABSTACTS
25. januar 2017

Abstractet må højst fylde 300 ord (ekskl. forfattere, institution og titel).

Brug skriftstørrelse 12 til tekst og det hele må højst fylde en side.

Må være på dansk eller engelsk. Gem som et Word dokument og send til

Jens.sorensen@rsyd.dk

Dansk Version

Forfattere: streg under den der holder fordraget

Institution arbejdet udgår fra:

Titel:

Formål/Baggrund:

Materiale og metode:

Resultater:

Diskussion/Konklusion

Engelsk version

Authors: (underline the name of the speaker)

Institution:

Aim/background:

Material and Method:

Results:

 Discussion/Conclusion

Årligt DPO møde 31. marts 2017
24. januar 2017

Kære Kolleger!

Hermed indkaldes til det årlige møde for DPO - vedhæftet mødeindkaldelse. 

Læs mere her

Bemærk venligst deadline for tilmelding (14. marts 2017) henholdsvis deadline for forslag til dagsorden (21. marts 2017).

Bemærk ligeledes, at I til den første del af mødet - del I (kl. 9-13) - kan medbringe 1-2 personer, som er involveret i akkreditering. Klinikkerne skal selv afholde udgifter i forbindelse med dette! Prisen er 400.- kr. pr. deltager,som ikke er DPO-medlem. Mødet er gratis for DPO-medlemmer.

Såvel tilmelding som forslag til dagsorden skal tilgå næstformand, DPO, Peter A. Siemssen, mail peter@siemssen.in


I bedes alle have sat jer ind i kravene til akkreditering og helst lavet de fleste standarder som kladde, og overveje problemer med dem. Se venligst http://www.ekvis.dk for yderligere oplysninger. Desuden bør I allerede nu foretage audit på jeres journaler, da det skal være gennemført før akkrediteringen jvf. http://www.ekvis.dk/sites/default/files/Auditvejledning%2017-06-16.pdf

 


Til mødets del II (kun for læger) bedes I overveje hvilke ydelser I kunne tænke jer indført eller ændret ved moderniseringen, og hvilke forhold, som det kunne være relevant at forelægge bestyrelsen for FAPS til næste overenskomstforhandling.

Praktiserende speciallæger kan søge om tilskud til kursus/efteruddannelse fra FAPS/FAS - link fremsendes sammen med den endelige dagsorden inden mødedato.

Vi håber at se rigtig mange til en udviklende og hyggelig dag!


på vegne af formand og bestyrelsen i DPO

Erik D. Heidemann
Sekretær DPO
Speciallæge i Plasikkirurgi
Fisketorvet 4-6, 7. sal
5000 Odense C.
mobil 40 21 52 54

Indberetning af hændelser vedr. brystimplantater. Vedledning fra SST
4. oktober 2016

Kære Medlemmer

 Lægemiddelsstyrelsen går nu i gang med en kampagne for at få sundhedspersonale, fabrikanter og distributører til i højere grad at anmelde hændelser med medicinsk udstyr, herunder brystimplantater.

 

Det er jo lovpligtigt at anmelde fejl og mangler ved medicinsk udstyr: herunder heddet det bl.a. i Lægemiddelstyrelsens vejledning: ruptur af brystimplantat eller kapseldannelse (kontraktur), som medfører et operativt indgreb.  ALCL et andet oplagt problem. Implantatrotation eller andre komplikationer, som medfører operativt indgreb hører også til på listen.

Vi vil jo ofte argumenterer med, at dette eller hint jo er en kendt mulig komplikation til implantatanvendelse og også kan tilskrives problemer under kirurgien eller dårlig patient-kompliance. Men det fratager reelt ikke for krav om anmeldelse. Så vi bør!

 Vi har desværre ikke god tradition for at efterkomme kravet om anmeldelse, og det betyder, at Lægemiddelstyrelsen ikke har noget godt værktøj til at overvåge området. Derfor denne kampagne.

 Skandalen med de PIP implantaterne, som ikke blev fremstillet som de skulle bl.a. med anvendelse af ”industrisilikone”, blev kun opdaget, fordi den franske pendant til Lægemiddelstyrelsen fik et stigende antal anmeldelser, som gjorde, at de blev opmærksomme på problemet.

For at anmelde en hændelse skal man anvende en elektronisk blanket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: 

 

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/indberetning-af-haendelser/sundhedspersonales-og-brugeres-indberetning

Lægemiddelstyrelsen kommer ud på besøg på 5 udvalgte klinikker i nær fremtid for at gøre reklame for kampagnen, og de har bedt mig om at forhåndsorientere.

 

Hermed har I lidt om baggrunden for dette. 

Mvh Lisbet Hölmich -formand DSPR -På forhånd tak 

DSPRs Forårsmøde og Generalforsamling fredag d. 3. juni 2016
31. marts 2016

DSPR præsenterer

DSPRs Forårsmøde 2016
DSPRs Forårsmøde 2016
Fredag d. 03/06 2016 kl. 10:00 i København

DSPRs Forårsmøde 2016 afholdes 3. juni kl. 10-18.00 på Panum Instituttet, Blegdamsvej, København

Efterfølgende middag på Restaurant Viva, Langebrogade Kaj 570, 1411 København K kl. 18.30-2.00.

1: Dagsarrangementet på Panum Instituttet, Hannover Auditoriet               

2: Middag inkl. velkomstdrink, 3-retters menu, 2 glas vin og kaffe

3: Hele arrangementet (dag og middag)

Priser:

Speciallæger, firmamedlemmer, ledsagere samt 

reservelæger (ikke medlem af DSPR)                                    1: 150 kr.       2: 550 kr.       3: 675 kr.

Reservelæger (medlemmer af DSPR) og pensionister:            1: 125 kr.       2: 500 kr.       3: 500 kr.

Firmastand inkl dagsarrangement for ikke-firmamedlemmer: 5000 kr

Firmastand ekskl. dagsarrangement for firmamedlemmer: 0 kr

Tilmelding

 

HUSK at melde dig til bustransport fra Panum til Restaurant Viva her på Enkelbillet.dk

Foreløbigt program:

10.00-16.30: Forårsmøde, Panum Instituttet, Hannover auditoriet

16.30-18.00: Generalforsamling i DSPR

18.00: Bustransport fra Panum Instituttet til Restaurant Viva for de tilmeldte.

18.30-2.00 Middag på Restaurant Viva, Langebrogade Kaj 570, 1411 København K kl. 18.30-2.00.

 

Nærmere program for dagen følger på dspr.dk

 

Frist for tilmelding: 14. maj.

 

Abstracts sendes senest d. 1. maj tiljens.sorensen@rsyd.dk (Skabelon findes på dspr.dk)

I år vil de 3-5 bedste abstracts blive udvalgt til at indgå i foredragskonkurrencen. Se yderligere på dspr.dk

 

Hermed en opfordring til at indmelde sig i DSPR. Mange er ikke klar over at det blot kræver et års ansættelse på en eller 2 plastikkirurgiske afdelinger.

 

Man bliver medlem ved at fremsende CV, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til vores sekretær i bestyrelsen tidams@rm.dk

Program DSPR's efterårsmøde Hindsgavl 2. + 3. oktober 2015
31. august 2015

Vedlagt programmet 

Læs mere her

 

OBS generalforsamling i DPO og YPK fredag d. 2. oktober 17.20

tilmelding se nedenfor

Forårsmøde og Generalforsamling i DSPR
25. januar 2015

Som tidligere annonceret afholdes DSPR’s forårsmøde og efterfølgende generalforsamling

fredag d. 8. maj 2015 på Panum Instituttet i København.

Som sædvanlig består programmet af indkomne abstracts og vi opfordrer unge som ældre til at fremsende disse.

For at få lavet programmet i god tid er deadline for abstracts fredag d. 20. marts,

send til Jens Ahm Sørensen email:  jens.sorensen@rsyd.dk.

 

Se regler for abstracts på DSPR’s hjemmeside under Medlemsindhold/dokumenter/abstracts.

Se tidligere programmer og abstracts under Medlemsindhold/dokumenter/meddelelser

Vi forventer at programmet udkommer d. 7. april 2015.

Hermed indkaldes også til generalforsamling, og der skal stemmes om 2 nye pladser i bestyrelsen. Line Breiting bliver speciallæge og kan derfor ikke repræsentere det uddannelsessøgende medlem og Gitte Hougaard har siddet 6 år.

Vi opfordrer medlemmer til at engagere sig i selskabet, meld snarest tilbage om ønsket kandidatur. Senest tilmelding 3 dage før generalforsamlingen.

Husk at opfordre kommende plastikkirurger til at melde sig ind i selskabet, man kan optages når man har et års plastikkirurgi og dette gøres ved henvendelse til bestyrelsen. (se i øvrigt vedtægterne).

Mange hilsner

 

Bestyrelsen