Besked fra hovedkursuslederen

Information om de specialespecifikke kurser

 

Hermed information om de speciale specifikke kurser du forventes at gennemføre i løbet af din hoveduddannelse.

ATLS-kursus

I løbet af andet år, mens du er i sideuddannelse, skal du på ATLS-kurset for at lære, at varetage traumepatienter. Da der typisk er lang ventetid på kurset, er det en god ide at tilmelde sig dette kursus allerede 9 mdr. inden. Du finder kurset på ATLS-hjemmesiden. Kurserne afholdes hele året, men skal tages mens du er i common trunc.

https://atls.dk/tilmelding/tilmelding-atls

På tilmeldingen skal du skrive hovedkursusleder Tina Tos på som personreference og EAN-Nummeret: 5798000362147 til Sundhedsstyrelsen.

Kursusafgiften 9500 kr. betales direkte af Sundhedsstyrelsen. Dette dækker ikke ophold og evt. transport. Denne skal betales af den afdeling du arbejder på og det vil typisk være Ortopædkirurgisk afdeling.

 

Mikrokirurgisk kursus

I løbet af andet år skal du ligeledes på Mikrokirurgisk kursus, dette ligger typisk i foråret (marts-maj). Her er ikke nogen kursus afgift, men det gælder ligeledes at det er den afdeling du er ansat på, der betaler transport og hotel.

 

Nordiske kurser

De 4 nordiske kurser ligger typisk i de to sidste år af din hoveduddannelse og i bestemte måneder.

Kursus I omfatter Misdannelser (Januar)

Kursus II Traumer (April)

Kursus III Cancer (September)

Kursus III Æstetisk og Almen plastikkirurgi (November)

Grunden til at kurserne er placeret her, er at det giver mulighed for at de ikke kolliderer med de generelle kurser, I også skal på de første år og at fraværet kan dækkes af begge to af de plastikkirurgiske afdelinger der uddanner jer.

Her skal I selv betale kursusafgiften (som pt er 450 Euro). Denne får I efter kurset refunderet via hovedkursusleder Tina Tos.

I skal fremsende Blanketten; Støtte til fremmed

https://www.sst.dk/-/media/Viden/Uddannelse/Refusion/Rejse--og-udlaegsafregning-videruddannelse-fremmedekurser

samt opkrævningen fra kursusudbyder, bankudskrift og kursusbevis til mig.

Det kan tage op til 6 mdr. at få beløbet refunderet fra SST.

Ønsker man at få dækket andre udgifter i forbindelse med kurserne, det vil typisk være kostpenge i forbindelse med Nordiske kurser, udfyldes en tro og love-erklæring som også sendes til hovedkursusleder Tina Tos.

 

Regler for fremmede kurser

 

•                        Fremmede kurser i Danmark:

Her dækkes udgifter svarende til øvrige Specialespecifikke kurser vedrørende transport, overnatning og forplejning. For forplejningsudgifter for kursisten, der ikke indgår i kursusprisen, ydes 110 kr. per dag eks. moms. Der ydes således ikke rejsegodtgørelse eller overnatning til kursisten. Der udbetales ikke time/dagpenge til kursister.

 

•                        Fremmede kurser uden for Danmark:

Her dækkes kursistens udgifter til transport, overnatning og forplejning svarende til statens regler og satser i det omfang de ikke indgår i kursusprisen. Rejseudgifter dækkes efter billigste mulige omkostning ((fly, båd, bil, tog, færge mv. (vælger kursisten anden dyrere rejsemåde refunderes kun den billigste måde)), overnatning efter statens gældende satser, kost 110 kr. eks. moms per dag. Der udbetales ikke time/dagpenge til kursister.

Du skriver selv en tro og love erklæring:

Feks: Jeg (Navn) erklære hermed på tro og love at jeg har været på kursus dato-dato

Og søger Hermed dagpenge (typisk 4 dage) 4 x 110 kr.

Man kan således ikke få refunderet sine restaurantudgifter direkte kun søge dagpenge.

 

Ændringer i din hoveduddannelse

Det er meget vigtigt at du informerer hovedkursusleder Tina Tos, hvis din uddannelse bliver ændret pga. merit, barsel eller anden orlov. Det er også en god ide at rådføre dig med hovedkursusleder, hvis du påtænker orlov eller et udenlandsophold i løbet af din uddannelse. Hovedkursuslederen får ikke nogen automatisk information af andre end jer om evt. ændringer i uddannelsesplan. Selv om man er planlagt til et kursus, er man ikke sikret pladsen, jeres afdelinger skal kunne give jer fri og ændringer pga. barsel går forud for evt. ønsker og selvfølgelig at alle når deres kurser inden de de bliver speciallæge.

 

I er velkomne til at kontakte hovedkursusleder Tina Tos, hvis I har brug for at kende jeres tentative kursusrække, ellers skal I forvente at få kursusindkaldelsen 6 mdr. før. Husk at den E-mail adresse, I har opgivet til Videreuddannelsessekretariatet er den I modtager al information på.

 

Når I har været på kursus så upload jeres kursusbevis så de kan godkendes i logbogen. Hovedkursusleder kan kun godkende de kurser, hun er hovedkursusleder for.

 

Hovedkursusleder

Tina Tos

Plastikkirurgisk afdeling, Herlev Hospital

E-mail: Tina.tos@regionh.dk

Tel: 38682836