Andre udvalg og tillidsposter

 

 

Post

Udpeget

Genvalgt sidst

På valg

Revisor

Gitte Hougaard

 

2018

 

2020

 

 

 

 

 

 

Vurderings- og ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesforløb (fælles for øst og vest)

Nedsat af Danske Regioner

Formand

 

 

 

 

 

 

Michael Vestergaard

RH

2016

 

 

 

Camilla Asklund

Herlev

2017

 

 

 

 Jørgen Hesselfeldt-Nielsen

Roskilde

2019

 

 

 

Christian Lang

YL-medlem af bestyrelsen

2017

 

 

 

 Lene Birk Sørensen

 Ålborg

 2015

 

 

 

 

 

 Jesper Halling

 Esbjerg

 2016

 

 

 

Anders Gravergaard

Odense

2009

 

 

 

 Birgitte Kiil

Århus

 

 

 

 

 Vibeke Koudahl

 DSPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkursusleder

Tina Tos

Indstillet af bestyr., ansat af SST

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilforordnede SST i uddannelsesspørgsmål i plastikkir.    

 

 

 

 

Jørgen Hesselfeldt

Udpeget af bestyrelsen

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektorer

 

 

 

 

 

 

Jørgen Hesselfeldt

 

2018

 

 

 

Martin Heje

 

2005

 

 

 

 Camilla Asklund

 

 

 

 

 

 Gitte Hougaard    2005

 

 

  Lilan Elsebeth Engel        

 

 

 

 

 

 

 

Louise Bønnelykke

junior

2017

   

 

Peder Ikander

 junior

2017

 

 

 

 Ida Felbo Paulsen

 junior

 2017

 

 

UEMS/EBOPRAS

 

 

 

 

 

 

Lisbet Rosenkrantz  Hölmich

Repræs. fra bestyrelsen

2014

 

 

 

Line Breiting

Udpeget af DPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICOPLAST

Lisbet Rosenkrantz  Hölmich

 

2015

 

 

 

 Jens Ahm Sørensen

 

 

 

 

ESPRAS

Jens Ahm Sørensen

Udpeget af bestyrelsen

2016

 

 

 

 Jens Jørgen Elberg

 medlem af ESPRAS bestyrelse

 

 

 

Nordisk Plastikkir. forening 

Martin Heje

Udpeget af bestyrelsen

2006

 

 

 

 Jennifer Berg Drejøe

 

 2014

 

 

DMG

Lisbet R. Hölmich

Formand, valgt af DMG's repr.skab

2013

 

 

 

Dorthe Gad

 Udpeget af bestyrelsen

2014

 

 

 

 Grethe Schmidt

 Udpeget af bestyrelsen

 2013

 

 

DBCG

Lisbet Rosenkrantz  Hölmich

Udpeget af bestyrelsen

2015

 

 

 DHG

 Vibeke Koudahl

 

 

 

 

DRG

 

RH

1999

 

 

 

Michael Rose

Esbjerg

2008

 

 

 

 

Roskilde

 

 

 

 

 

Odense

 

 

 

 

Line Breiting

Herlev

2009

 

 

 

Gitte Hougaard

Århus

2011

 

 

 

 

 Ålborg

 

 

 

 

Vibeke Koudahl

Vejle

     

DPMR

Trine Henriksen

Kbh. privathospital