Andre udvalg og tillidsposter

 

 

Post

Udpeget

Genvalgt

sidst

På valg

Revisor

Gitte Hougaard

 

2018

2020

2023

 

 

 

 

 

 

Vurderings- og ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesforløb (fælles for øst og vest)

Nedsat af Danske Regioner

Formand

 

 

 

 

 

 

Michael Vestergaard

RH

 

 

 

 

Line Breiting

Herlev

 

 

 

 

Jørgen Hesselfeldt-Nielsen

Roskilde

 

 

 

 

Nicolaj Duus

YL-medlem af bestyrelsen (DSPR)

 

 

 

 

Lene Birk Sørensen

Ålborg

 

 

 

 

Tina Tos

Hovedkursusleder (DSPR)

     

 

Jesper Halling

Esbjerg

 

 

 

 

Anders Gravergaard

Odense

 

 

 

 

Birgitte Kiil

Århus

 

 

 

 

Vibeke Koudahl

DSPR

 

 

 

 

Mette Kjærskov

Vejle

 

 

 

           

Hovedkursusleder

Tina Tos

Indstillet af bestyr., ansat af SST

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilforordnede SST i uddannelsesspørgsmål i plastikkir.    

 

 

 

 

Jørgen Hesselfeldt

Udpeget af bestyrelsen

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektorer

 

 

 

 

 

 

Jørgen Hesselfeldt

 

2018

 

 

 

 Camilla Asklund

 

 

 

 

 

 Gitte Hougaard    2005

 

 

  Lilan Elsebeth Engel        
 

Louise Bønnelykke

 

2017

   

 

Peder Ikander

 

2017

 

 

 

Ida Felbo Paulsen

 

2017

 

 

           

UEMS/EBOPRAS

 

 

 

 

 

 

Lisbet Rosenkrantz  Hölmich

Repræs. fra bestyrelsen

2014

 

 

 

Tine Engberg Damsgård

Udpeget af DPO

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

ICOPLAST

Lisbet Rosenkrantz  Hölmich

 

2015

 

 

 

Jens Ahm Sørensen

 

 

 

 

           

ESPRAS

Jens Ahm Sørensen

Udpeget af bestyrelsen

2016

 

 

 

Jens Jørgen Elberg

Udpeget af DPO?

 

 

 

           

Nordisk Plastikkir. forening 

Martin Heje

Udpeget af bestyrelsen

2006

 

 

 

Jennifer Berg Drejøe

 

2014

 

 

           

DMG

Lisbet R. Hölmich

Formand, valgt af DMG's repr.skab

2013

 

 

 

Lars Stolle

 Udpeget af bestyrelsen

2019

 

 

 

Grethe Schmidt

 Udpeget af bestyrelsen

2013

 

 

           

DBCG

Lisbet Rosenkrantz  Hölmich

Udpeget af bestyrelsen

2015

 

 

           

DHG

Vibeke Koudahl

 

 

 

 

           

DRG

 Alesandro Venzo

RH

1999

 2020

 

 

Michael Rose

Esbjerg

2008

 2020

 

 

Michael Munksdorf

Roskilde

 

 2020

 

 

Bjørn Crewe

Odense

 

 2020

 

 

Helle Sjøstrand

Herlev

2009

 2020

 

 

Birgitte Kiil

Århus

2011

 2020

 

 

 Lene Birk-Sørensen

 Ålborg

 

 2020

 

 

Vibeke Koudahl

Vejle

   2020  
           

DPMR

Trine Henriksen

Søernes Privathospital