MYNDIGHEDER

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

www.sum.dk/

Sundhedsstyrelsen

www.sst.dk/

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst

www.laegeuddannelsen.dk/

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Nord

www.videreuddannelsen-nord.dk/

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Syd

www.videreuddannelsen-syd.dk/

NATIONALE SELSKABER OG ORGANISATIONER

Lægevidenskabelige Selskaber

www.selskaberne.dk/

YPK, Yngre Plastikkirurger

www.ypk.dk/

Dansk Brandsårs Association

www.brandsaar.dk/DBA/dba.html

Dansk Mikrokirurgisk Selskab

www.dmks.dk/

Dansk Selskab for Sårheling

www.saar.dk/

Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

www.kosmetisk-kirurgi.com/

Dansk Mammakirurgisk Selskab

www.danskmammakirurgiskselskab.dk/

Dansk Dermatologisk Selskab

www.dds.nu/

Dansk Melanom Gruppe

melanoma.dk/

Danish Breast Cancer Cooperative Group

www.dbcg.dk/

INTERNATIONALE SELSKABER OG ORGANISATIONER

International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

www.ipras.org/

International Society of Plastic Regenerative Surgery

www.ispres.org/

International Society for Burn Injuries

www.worldburn.org/

International Society of Aesthetic Plastic Surgery

www.isaps.org/

European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

www.espras.org/

European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

ebopras.org/

European Association of Plastic Surgeons

www.euraps.org/

European Burns Association

www.euroburn.org/

European Organisation for Research and Treatment of Cancer

www.eortc.org/

Nordisk Plastikkirurgisk Forening

scaplas.org

British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

www.bapras.org.uk/

America Society of Plastic Surgeons

www.plasticsurgery.org/