Målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen

For det enkelte hoveduddannelsesforløb gælder den målbeskrivelse, der var gældende ved starten af forløbet.
De bilag der findes her på hjemmesiden er skrevet til målbeskrivelsen 2013.
En del af bilagene kan imidlertid også anvendes i forbindelse med tidligere målbeskrivelser.