Målbeskrivelsen

Link til Målbeskrivelse introduktionsstilling i plastikkirurgi

For det enkelte introduktionsforløb gælder den seneste målbeskrivelse, der er gældende ved starten af forløbet.
De bilag, der findes her på hjemmesiden, er skrevet til målbeskrivelsen 2017.
En del af bilagene kan imidlertid også anvendes i forbindelse med tidligere målbeskrivelse