Målbeskrivelsen

https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Maalbeskrivelser

Link til Målbeskrivelser, se under Kirurgiske specialer