Repræsentanter og tillidsposter

 

     

udpeget

genvalgt på valg
Revisor          
  Gitte Hougaard        
           
Hovedkursusleder Tina Tos Indstillet af bestyr., ansat af SST 2014    
           
Tilforordnede SST Uddannelse             
  Jørgen Hesselfeldt Udpeget af bestyrelsen 2003    
           
Inspektorer          
  Jørgen Hesselfeldt   2018    
  Camilla Asklund        
  Gitte Hougaard   2005    
  Lilan Elsebeth Engel        
  Louise Bønnelykke   2017    
  Peder Ikander   2017    
  Ida Felbo Paulsen   2017    
           
UEMS/EBOPRAS          
  Lisbet Rosenkrantz  Hölmich Repræs. fra bestyrelsen 2014    
  Tine Engberg Damsgård Udpeget af DPO 2020    
           
ICOPLAST Lisbet Rosenkrantz  Hölmich   2015    
  Jens Ahm Sørensen        
           
ESPRAS Jens Ahm Sørensen Udpeget af bestyrelsen 2016    
  Jens Jørgen Elberg Udpeget af DPO?      
           
Nordisk Plastikkir. forening  Martin Heje Udpeget af bestyrelsen 2006    
  Jennifer Berg Drejøe   2014    
           
DMG Lisbet R. Hölmich Formand, valgt af DMG's repr.skab 2013    
  Lars Stolle Udpeget af bestyrelsen 2019    
  Grethe Schmidt Udpeget af bestyrelsen 2013    
           
DBCG Lisbet Rosenkrantz  Hölmich Udpeget af bestyrelsen 2015    
           
DHG Vibeke Koudahl        
   Alessandro Venzo        
  Helle Skyum          
  Martin Heje        
 DPMR  Trine Henriksen
 Søernes Privathospital