Valg til bestyrelsen -til orientering

6. maj 2015

Det er nu 2 dage før Generalforsamlingen, hvor skal vælges medlemmer til 2 pladser i bestyrelsen. En uddannelsessøgende i stedet for Line Breiting og et speciallægemedlem i stedet for sekretær Gitte Hougaard, der ikke kan genopstille.

Indtil videre har Ida Felbo Poulsen (fra YPK) og Christian Bonde, Rigshospitalet, Michael Rose, Sydvestjysk Sygehus og Tine Engberg Damsgaard, Århus meldt deres kandidatur.

Man har kun stemmeret ved personligt fremmøde

mvh 

 

Bestyrelsen