Tilmelding åben til DSPR'forårsmøde og Generalforsamling fredag d. 10. maj 2019 Rigshospitalet

9. februar 2019

Kære Kolleger

Forårsmødet og DSPR’s Generalforsamling afholdes i Auditorium 1 på Rigshospitalet fredag d. 10. maj 2019.

Dagsorden til Generalforsamlingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden og udsendt til medlemmerne mindst 10 dage før og forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

På forårsmødet fremlægges frie foredrag.

Vi har de senere år set et tiltagende mængde af abstracts og vil gerne tilskynde den udvikling samt bidrage til kvaliteten. Som tidligere vil et abstract blive belønnet med en pris for bedste abstract (skal være en uddannelsessøgende). 

Der er deadline for indsendelse af abstracts d. 12. april 2019

Deadline på tilmelding til mødet og middag 30. april 2019 Tilmelding

 

Ansøgning om optagelse i DSPR gøres på følgende måde

Man kan søge optagelse i DSPR, når man har haft et års ansættelse på en eller to plastikkirurgiske afdelinger.

1) Log på www.laeger.dk

2) Gå ind på "Min side"

3) Vælg "Dit Medlemskab"

4) Vælg "Videnskabelige selskaber"

5) Søg "DSF plast"

6) Start indmeldelse

 

Skabelon for abstract; se nedenfor

skal sendes til tinedams@rm.dk Besked om det er antaget senest 29. april

Abstractet må højst fylde 300 ord (ekskl. forfattere, institution og titel).

Brug skriftstørrelse 12 til tekst og det hele må højst fylde en side.

Må være på dansk eller engelsk. Gem som et Word dokument og send til

tinedams@rm.dk

Forfattere: streg under den der holder fordraget

Institution arbejdet udgår fra:

Titel:

Formål/Baggrund:

Materiale og metode:

Resultater:

Diskussion/Konklusion

Med venlig hilsen
Bestyrelsen DSPR