Aflysning DSPR forårsmøde og Generalforsamling 15. maj 2020

18. marts 2020

Kære kolleger

I lyset af situationen med Corona/COVID19 ser Bestyrelsen sig desværre nødsaget til at aflyse DSPR's forårsmøde d. 15. maj i København.

Vi kigger på mulighederne for evt. at medtage frie foredrag til efterårsmødet d. 25.-26. september 2020 på Hotel Comwell i Middelfart. 

I forhold til vores generalforsamling undersøger vi i øjeblikket mulighederne inden for vores vedtægter. Den er annonceret, men der foreligger aktuelt force majeure og det er næppe realistisk, at medlemmerne inden for de næste par måneder har mulighed for at deltage i et sådant omfang, at forsamlingen vil være beslutningsdygtig.

 

Vi har af indlysende økonomiske årsager heller ikke ønske om at fastholde mødestedet, nu hvor vi aflyser selve forårsmødet.

 Mvh DSPR's bestyrelse