MWL gruppemøde

20. marts 2023

Landsmøde for plastikkirurgisk behandling af massivt vægttabspatienter

Afholdes i forlængelse af DSPR forårsmøde d. 12/5 kl. 17.30-18.30 på Charlottehaven, Kbh Ø

Dagsorden:

1. Kodning af MWL aktivitet til LandsPatientRegistret (LPR)– en bunden opgave, som kun er svær og tidskrævende, hvis man gør det forkert eller forsinket. Oplæg ved DSPRs repræsentant i DBSO, Jais Oliver Berg

2. Medicinsk fedmebehandling – en ny behandlingsmodalitet med plastikkirurgiske implikationer. Oplæg ved MWL-ansvarlig overlæge på Herlev-Gentofte Hospital, Jais Oliver Berg samt efterfølgende diskussion.

3. Evt. indkomne punkter