Forårsmødet og DSPR’s Generalforsamling fredag d. 15. maj 2020 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

29. februar 2020

Kære Kolleger

Så er tilmeldingen åben for tilmelding, vi har i år valgt lækre omgivelser og forplejning udenfor Panum instituttet der ikke havde plads. Husk rabat på tilmelding hvis man er uddannelsessøgende og medlem af DSPR

 

 TILMELDING

 

Forårsmødet og DSPR’s Generalforsamling afholdes 

 

fredag d. 15. maj 2020 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Her vil mødet, generalforsamling, middag og efterfølgende fest også blive afholdt.

 

Dagsorden til Generalforsamlingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden og udsendt til medlemmerne senest 10 dage før og forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

 

På forårsmødet fremlægges frie foredrag, program forventes opslået på hjemmesiden ca 1. maj

 

Vi har de senere år set en tiltagende mængde af abstracts og vil gerne tilskynde den udvikling samt bidrage til kvaliteten. Som tidligere vil et abstract blive belønnet med en pris for bedste abstract/foredrag (skal være en uddannelsessøgende). Der bliver udvalgt 3-5 abstracts ud forinden, der konkurrerer om prisen, ligesom nogle abstracts udvælges til flash-talk.

 

 Der er deadline for indsendelse af abstracts d. 1. april 2020 (til Tine.damsgaard@regionh.dk)

 

Vedr. skabelon for abstracts , se nedenfor.  

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen DSPR

 

SKABELON FOR ABSTACTS

Abstractet må højst fylde 300 ord (ekskl. forfattere, institution og titel).

Brug skriftstørrelse 12 til tekst og det hele må højst fylde en side.

Må være på dansk eller engelsk. Gem som et Word dokument og send til

Dansk Version

Forfattere: streg under den der holder fordraget

Institution arbejdet udgår fra:

Titel:

Formål/Baggrund:

Materiale og metode:

Resultater:

Diskussion/Konklusion

Engelsk version

Authors: (underline the name of the speaker)

Institution:

Aim/background:

Material and Method:

Results:

Discussion/Conclusion