DSPR's Forårsmøde og Generalforsamling OBS dato og sted! 10. maj 2019 på Rigshospitalet

5. december 2018

Kære Kolleger

Vi er blevet nødt til at finde en ny dato til forårsmødet, da vi ikke kunne finde passende lokaler. Udover dette faldt den oprindelige dato sammen med EURAPS i Helsinki, hvilket var uhensigtsmæssigt.

 

Forårsmødet og DSPR’s Generalforsamling afholdes derfor i det store Auditorium på Rigshospitalet fredag d. 10. maj 2019.

Dagsorden til Generalforsamlingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden og udsendt til medlemmerne mindst 10 dage før og forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

 

På forårsmødet fremlægges frie foredrag.

 

Vi har de senere år set et tiltagende mængde af abstracts og vil gerne tilskynde den udvikling samt bidrage til kvaliteten. Som tidligere vil et abstract blive belønnet med en pris for bedste abstract (skal være en uddannelsessøgende). 

 

Der er deadline for indsendelse af abstracts d. 12. april 2019

 

Deadline på tilmelding til mødet og middag 30. april 2019 (ny mail når tilmeldingen åbner)

 

Vedr. skabelon; se vejledning på DSPR’s hjemmeside under medlemsindhold/dokumenter/abstracts, skal sendes til tinedams@rm.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen DSPR