Forårsmøde og Generalforsamling DSPR

Kære Kolleger

 

Forårsmødet og DSPR’s Generalforsamling afholdes

 

fredag d. 15. maj 2020 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Her vil mødet, generalforsamling, middag og efterfølgende fest også blive afholdt.

 

Dagsorden til Generalforsamlingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden og udsendt til medlemmerne senest 10 dage før og forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

 

På forårsmødet fremlægges frie foredrag.

 

Vi har de senere år set en tiltagende mængde af abstracts og vil gerne tilskynde den udvikling samt bidrage til kvaliteten. Som tidligere vil et abstract blive belønnet med en pris for bedste abstract/foredrag (skal være en uddannelsessøgende). Der bliver udvalgt 3-5 abstracts ud forinden, der konkurrerer om prisen, ligesom nogle abstracts udvælges til flash-talk.

 Der er deadline for indsendelse af abstracts d. 1. april 2020

 

Vedr. skabelon; se vejledning på DSPR’s hjemmeside under medlemsindhold/dokumenter/abstracts, skal sendes til tine.damsgaard@regionh.dk

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen DSPR


Mødet afholdes d. 15. maj 2020


Mødets placering: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø